Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2016-ban --- Lectures 2016

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 aktuális

29th March 2017

Mátyás Herein

MTA-ELTE Theoretical Physics Research Group

A new method for ENSO teleconnection analysis

Probably the most important teleconnection phenomenon is the El Niño-Southern Oscillation (ENSO), which is a naturally occurring fluctuation that originates in the tropical Pacific region and affects ecosystems, agriculture, freshwater supplies, hurricanes and other severe weather events worldwide. The most crucial and open question that has challenged scientists for decades is how the ENSO will change due to a changing climate. With the help of the snapshot method and using the data of the state of the art climate model, the Community Earth System Model (CESM) we can first investigate the dynamics of the ENSO in a mathematically totally supported way. The new results could shed more light on such hot topics like the teleconnection between the ENSO and the Indian monsoon. Az El Niño–Déli Oszcilláció (El Niño–Southern Oscillation; ENSO) a legfontosabb, távkapcsolatot mutató jelenségek egyike, amiatt is, mivel hatással van a globális időjárásra. A klímatudomány egyik, máig nem tisztázott kérdése, miként befolyásolja az ENSO dinamikáját a klímaváltozás. Klímaváltozás során az egy trajektória mentén kiértékelt hosszú idejű időátlagok nem relevánsak, hiszen a rendszer paraméterei folyamatosan változnak időben, a folyamat a külső hajtásnak (pl. üvegházgázoknak) köszönhetően erősen időfüggő. Ilyen esetben a klímarendszer dinamikáját matematikailag a snapshot (pillanatkép) attraktor írja le, mely azután érvényes, hogy a kezdeti feltételeket a rendszer már elfelejtette. A snapshot kép alapján és egy élvonalbeli klímamodell (Community Earth System Model Large Ensemble; CESM-LE) segítségével elsőként vizsgáltuk sokaságképben, a klímaváltozásnak az ENSO jelenségre gyakorolt hatását. Fő célunk annak megértése, miként reagálnak az ENSO távkapcsolatai a megváltozó klímára.

Download announcement in PDF

12th April 2017

Sándor Bulcsú

Institute for Theoretical Physics, Goethe University

A dynamical systems approach to robotics: the role of attractors in locomotion

The ultimate goal in robotic locomotion is designing and constructing robots which are able to navigate and transport themselves autonomously from place to place. Robots, situated in an environment, need hence to interact with the external world via their own body and incorporate the feedback in a closed-loop control scheme. Following the recently emerged "robophysics" approach to locomotion, we investigate simple rolling robots within the LPZRobots simulation environment. The "brain" of the considered robots consists of a single, respectively three propriceptual neurons, receiving sensory information only about the position of the actuators. The proposed minimal control mechanism allows for a self-organized generation of motion patterns as stable limit cycles or chaotic attractors in the overarching phase space of the brain, body, and environment. The interactions with obstacles or other agents can hence be interpreted, in terms of dynamical systems theory, as switching between coexisting attractors or attractor ruins. We argue that this dynamical systems approach may contribute both to the general understanding of locomotion and to the design of learnable autonomous agents.

Download announcement in PDF

2017 május 3.

Kormos Márton

MTA-BME "Lendület" Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport

Termalizáció kvantumrendszerekben I.

Relaxáció és termalizáció zárt kvantumrendszerekben, avagy tiszta állapotok statisztikus fizikája

Az előadásban azt a kérdést igyekszem körbejárni, hogy mi történik, ha egy kvantumos rendszert kitérítünk egyensúlyából, majd magára hagyjuk. Vajon mindenképpen egyensúlyba kerül? Ha igen, az egyensúlyi állapot termális valamilyen értelemben? Mennyi idő alatt zajlik le mindez? Ezekre a kérdésekre adott válaszok a statisztikus fizika kvantummechanikán, sőt tiszta állapotokon alapuló felépítéséhez vezethetnek.

Slides of the lecture

Az előadás diái

2017. május 17.

Zimborás Zoltán

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Termalizáció kvantumrendszerekben II.

Kvantuminformáció-elméleti eredmények

Az utóbbi években a termodinamika (és ezen belül a termalizáció) kvantuminformáció-elméleti vonatkozásainak vizsgálatából egy intenzíven kutatott tudományterület alakult ki. Az előadásom célja, hogy áttekintést adjak ezen a területen felhalmozódott legfontosabb ismeretekről. Bemutatom a termodinamika második és harmadik főtételének új megfogalmazásait, és felvázolom ezek levezetéseit. A végén körbejárom, hogy a nyílt rendszerek elméletéből milyen megszorításokat kaphatunk a Neumann-elvű kvantumszámítógép hatékonyságára.

Slides of the lecture

Az előadás diái

2017 május 24.

Pozsgay Balázs

MTA-BME "Lendület" Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport

Termalizáció kvantumrendszerekben III.

Integrálható rendszerek

Az előadássorozat harmadik részében megvizsgáljuk, hogy az integrálható elméletekben milyen stacionárius állapotok alakulhatnak ki egy nemegyensúlyi időfejlődés után. Ezek az elméletek végtelen sok megmaradó mennyiséggel rendelkeznek, melyek megszorítást jelentenek a megvalósuló dinamikára vonatkozóan, s általában meggátolják, hogy a hagyományos Gibbs-sokaság által leírt állapotok valósuljanak meg. Ezzel ellentétben az összes töltést tartalmazó általánosított Gibbs-sokaság (GGE) már helyes leírást ad. A kölcsönható XXZ spinlánc példáját véve megvizsgáljuk, hogy milyen töltésekről van szó, mit jelent az, hogy végtelen sok töltést kell figyelembe venni a GGE-ben, illetve hogy mik a konstrukció lokalitási tulajdonságai. A vizsgálódások során a globális kvencsekre szorítkozunk, vagyis amikor az időfejlődést egy másik eltolás-invariáns Hamilton-operátor alapállapotából indítjuk.

Slides of the lecture

Az előadás diái

Extraordinary Seminar

ELTE TTK Northern Building 0.87

June 12th 2017

Michael Ghil

Ecole Normale Supérieure, Paris, and University of California, Los Angeles

The Physics of Climate Sensitivity:

A Tale of Deterministic and Stochastic Dynamical Systems

The climate system is a nonlinear, heterogeneous and complex physical system that exhibits variability on many scales of time and space. Its dynamical behavior results from a plethora of physical, chemical and biological processes. Hence, it is typically studied across a hierarchy of models, from low- dimensional systems of ordinary differential equations to infinite- dimensional systems of partial and functional differential equations. The theory of differentiable dynamical systems (DDS) has provided a road map for climbing this hierarchy and for comparing theoretical results with observations.

The climate system is also subject to time-dependent forcing, both natural and anthropogenic, e.g. solar luminosity variations, volcanic eruptions and changing greenhouse gas concentrations. Hence increased attention has been paid recently to applications of the theory of non-autonomous and random dynamical systems in order to describe the way that this complex system changes on time scales comparable to a human lifetime and longer. This talk will review the road from the classical applications of DDS theory to low-dimensional climate models with no explicit time dependence to current efforts at applying non-autonomous and random dynamical systems theory to high-end climate models governed by partial and functional differential equations, deterministic as well as stochastic.

Reference

M. Ghil, 2017: The wind-driven ocean circulation: Applying dynamical systems theory to a climate problem, Discr. Cont. Dyn. Syst. A, 37(1), 189-228

Download announcement in PDF

ELTE TTK Northern Building 2.54

June 14th 2017

Gábor Drótos

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB), Palma de Mallorca, Spain

Non-inertial mechanisms for clustering of settling particles

The density of settling particles accumulated on the bottom surface of an incompressible fluid often exhibits inhomogeneities (i.e., clustering), which is usually supposed to be related with inertial effects. Earlier work [1] has shown, however, that inertial effects are negligible in the parameter range of settling biogenic particles in relevant ocean flows, and that clustering nevertheless occurs for such particles. Here we describe the two different non-inertial mechanisms leading to clustering. One mechanism is dynamical: the density varies within sheets of dimension lower than that of the embedding fluid during the time evolution of these sheets, since incompressibility holds only for the full-dimension volume element. The other mechanism is a simple projection of the densities within such moving sheets onto the bottom surface. Clustering occurs when these sheets are inhomogeneously tilted with respect to the bottom surface, and their non-vertical velocity also needs to be taken into account during the projection. Foldings of the sheets and corresponding caustics play a special role. We systematically explore the importance of the two mechanisms in numerical examples between limiting cases of the relevant parameters, and point out several nontrivialities.

Reference

P. Monroy, E. Hernández-García, V. Rossi, and C. López, Modeling the dynamical sinking of biogenic particles in oceanic flow. Nonlinear Processes in Geophysics Discussions, dx.doi.org/10.5194/npg-2016-78 (2016).

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. június 21.

Kovács Tamás

ELTE TTK Elméleti Fizika Tanszék

Társas tanulás a gyakorlatban

A tudás tapasztalati úton való megszerzése kutatóknál magától értetődő folyamat. Ezzel szemben nagy általánosságban a tanórákon egyirányú az információáramlás. A hagyományos frontális oktatás mellett a tanároknak számos alternatív lehetőségük van a diákok/hallgatók figyelmének fenntartására, ismereteik bővítésére. Az 1990-es években a Harvardon életre hívott ,,társas tanulás'' módszerének a lényege, hogy a tanár előadói szerepének csökkentésével, a diákok megfelelő keretek között egymást meggyőzve sajátítják el a tananyagot. Előadásomban részletesen tárgyalom a módszer alpjait, általam adaptált gyakorlati megvalósítását, elvi és technikai hátterét.

Az előadás diái

Összefoglaló a módszerről

Download announcement in PDF

Extraordinary Seminar

ELTE TTK Northern Building 1.125

10:00, June 26th 2017

László B. Kish

Department of Electrical and Computer Engineering, Texas A&M University

Facts and myths about zero-point thermal noise and Information entropy versus thermal entropy

- The existence of non-zero Johnson noise when approaching zero temperature has been debated many times, yet it is almost generally accepted. We point our that the acceptance of non-zero zero-point noise leads to perpetual motion machines that violates the Second Law of Thermodynamics. The Fluctuation- Dissipation Theorem for voltage/current noise is unacceptable in its present form in the quantum limit and the correct theoretical result must depend on the particular type of noise measurement system.

- Information entropy and thermal entropy are apples and oranges and they do not generally obey Brillouin's principle and never satisfy Landauer's erasure dissipation principle for memories.

References

L.B. Kish, G.A. Niklasson, C.G Granqvist, "Zero-point term and quantum effects in the Johnson noise of resistors: A critical appraisal", J. Stat. Mech. 2016 (2016) 054006.

L.B. Kish, G.A. Niklasson, C.G. Granqvist, "Zero thermal noise in resistors at zero temperature", Fluct. Noise. Lett. 15 (2016) 1640001.

L.B. Kish, D.K. Ferry, "Information entropy and thermal entropy: apples and oranges", arXiv:1706.01459

Slides of the lecture

Download announcement in PDF

ELTE TTK Northern Building 2.54

11:00, June 28th 2017

Jie Yu

Department of Civil Engineering and School of Marine and Atmospheric Sciences, Stony Brook University

Wave-topography interaction: linear yet nonlinear

In this talk, I will present the recent advancements of the exact Floquet theory for linear water waves over a periodic bed of arbitrary shape and amplitude. Gravity and capillary-gravity surface waves in one layer fluids, and interfacial/internal waves in two-layer fluids are all considered. The theory is valid for both non-resonant and Bragg resonant frequencies, though the latter are forbidden in unconfined open domains. Over a periodic bed, the free waves are either propagating or standing, and their waveforms are either spatially periodic or spatially modulating (quasi periodic), depending on the frequency. The waveform geometry becomes frequency-dependent and is affected by surface tension. Despite the linear dynamics of fluid motions, these waves have features that are reminiscent of nonlinear waveforms, e.g. the modulation in space-time, asymmetric wave profiles and protuberant wave crests. This is due to the non-uniformity in the oscillation intensity and can be explained by the generation of spatial harmonics in wave-topography interaction. Comparisons with experimental observations are shown. Various applications are discussed.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. július 11, kedd, 11:00

Csabai István

ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Gyorsulva táguló Univerzum sötét energia nélkül

Az Univerzum tágulását az Einstein-egyenletek írják le. Az egyenletek nem oldhatóak meg egzaktul tetszőleges általános esetre, így közelítéseket kell alkalmazni. Az általánosan használt modell szerint nagy skálákon az Univerzumot homogénnek és izotrópnak tekintik, a galaxisfelmérések által egyértelműen kimutatott inhomogenitásokat elhanyagolva. Ezzel az egyszerűsítéssel létezik egzakt matematikai megoldás, az úgynevezett Friedmann-egyenlet, mely leírja, hogy az idő függvényében hogyan tágul a tér. Ez az egyszerűsített kozmológiai modell nagyrészt meg is egyezett a csillagászati megfigyelésekkel, de a 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés alapján, szupernóvák észleléséből kiderült, hogy az Univerzum tágulása gyorsul. A kozmológiai standard modell keretében ez csak úgy volt magyarázható, ha bevezettek egy úgynevezett sötét energiát, ami az univerzum jelenlegi teljes energiaháztartásának mintegy 70%-át kiteszi. A sötét energiának a földi laboratóriumokban semmi nyomát nem találták, és mibenlétét a fizika mai elméletei nem tudják még közelítőleg sem megmagyarázni. A Monthly Notices of Royal Astronomical Society-ben nemrég megjelent tanulmányunkban egy olyan megközelítést javaslunk, melyben figyelembe vesszük a lokális inhomogenitások hatását, és nagyobb skálákon a sűrűség direkt átlagolása helyett a lokális tágulások átlagával számolunk. A módosítás sötét energia tag bevezetése nélkül is olyan gyorsuló tágulást eredményez, ami a megfigyelésekkel összhangban van, bizonyos esetekben még pontosabban, mint a standard modell.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. szeptember 6, szerda, 11:00

Kadi Lyes

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Víztartó örvények mint "fekete lyukak": kísérleti vizsgálat

A Kármán-laboratórium látogatói immár több mint 10 éve megdöbbenve látják, hogy egy keverőfej által egy vízzel töltött hengeres edényben keltett örvénybe bespriccelt festék percekig megtartja hengeres alakját. Vagyis a vízszintes síkbeli mozgás szempontjából a festék egy kritikus sugáron belül csapdázódik. A struktúra annak ellenére is stabil marad, hogy az örvény tengelyének helyzete időben változik, véletlenszerűen fluktuál. Haller György és munkatársai egy közelmúltbeli eredménye [1] szerint az örvény fogalma úgy definiálandó, mint az áramlási tér egy forgó anyagtartó tartománya, mely formálisan analógnak tekinthető egy fekete lyuk fénymegtartó tulajdonságával. A Kármán-laboratóriumban végzett friss kísérletek igazolni látszanak, hogy az itt megfigyelt örvények is ilyen, anyagtartó tulajdonságúak, s ez magyarázza, hogy a festék percekig látható marad, mielőtt a függőleges leáramlás kimosná az örvényből. Méréseinkben azt is kimutatjuk, hogy hogyan függenek az örvény adatai a keverés paramétereitől, mint például a keverőfej méretétől és a keverés frekvenciájától.

[1]: G. Haller, et al. "Defining coherent vortices objectively from the vorticity." Journal of Fluid Mechanics 795 (2016): 136-173.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. október 11., szerda, 11:00

Szabados László B.

Wigner RMI

Bevezetés a fekete lyukak termodinamikájának a klasszikus elméletébe I

Porgömb gravitációs összeomlásának a példáján bevezetjük a fekete lyukak elméletének néhány alapfogalmát (eseményhorizont, csapdázott felület, szingularitás, konformis végtelen); majd diszkutálunk a Kerr-Newman fekete lyukakkal kapcsolatos számos olyan fogalmat és tulajdonságot, amelyek kulcs szerepet játszanak a fekete lyukak termodinamikájának az általános elméletében és a négy főtétel megfogalmazásában.

Az előadás diái

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. október 18., szerda, 11:00

Herein Mátyás

MTA-ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoport

Az El Niño-Déli Oszcilláció távkapcsolatainak új megközelítése

Az El Niño-Déli Oszcilláció (El Niño-Southern Oscillation; ENSO) a legfontosabb, távkapcsolatot mutató jelenségek egyike, amiatt is, mivel hatással van a globális időjárásra, ugyanakkor a klíma dinamikáját is alapvetően megszabja. A klímatudomány egyik, máig nem tisztázott kérdése, miként befolyásolja az ENSO dinamikáját a klímaváltozás és ez hogyan hat vissza globális klímánkra. Klímaváltozás során az egy trajektória mentén kiértékelt hosszú idejű időátlagok nem relevánsak, hiszen a rendszer paraméterei folyamatosan változnak az időben, a folyamat a külső hajtásnak (pl.~üvegházgázoknak) köszönhetően erősen időfüggő. Ilyen esetben a klímarendszer dinamikáját matematikailag a snapshot (pillanatkép) attraktor írja le, mely azután érvényes, hogy a kezdeti feltételeket a rendszer már elfelejtette. A fenti képet elsőként alkalmazva, klímamodellek segítségével vizsgáltuk meg, hogy mi történik az ENSO-val klímaváltozás során. Az előadásban két élvonalbeli klímamodell (MPI-ESM, CESM) eredményeit mutatjuk be, különös tekintettel az ENSO és az indiai monszun kapcsolatára. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy mai modelljeink az ENSO tekintetében még jelentős korlátokkal bírnak.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. október 25., szerda, 11:00

Szabados László B.

Wigner RMI

Bevezetés a fekete lyukak termodinamikájának a klasszikus elméletébe II

Felidézzük a fényszerű világvonalak fókuszálódásának a törvényeit, definiáljuk a fekete lyukakat általános téridőben (szimmetriáktól függetlenül) és kimondjuk a 2. és 3. főtételt, majd stacionárius fekete lyukakra a 0. és 1. főtételt. Megmutatjuk, hogyan származtathatók az Einstein-egyenletek a termodinamika 1. főtételéből. Diszkutáljuk Bekenstein általánositott második főtélelét, a szintén általa javasolt univerzális entrópia korlátot tetszőleges lokalizálható fizikai rendszerre és e korlát néhány következményét.

Az előadás diái

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. november 8., szerda, 11:00

Haryanto Siahaan

Wigner RCP

Introduction to Hawking Radiation in the Tunneling Pictures

In classical gravity, a black hole is a thermodynamically dead object where everything is absorbed but nothing is emitted. However, this leads to a paradox related to the second law of thermodynamics. In 1975, Hawking showed that black holes radiate, and this process is known by Hawking radiation. This Hawking radiation can only be understood if we incorporate quantum mechanics into the consideration. In this talk, we give a pedagogical introduction to the Hawking radiation by using tunneling pictures, namely the radial null geodesic and complex path methods. We find that these methods are easier to be understood and lead to the same result that Hawking obtained four decades ago using quantum field theory in curved background.

Az előadás diái

Download announcement in PDF

2017. november 15. és 17.

Wigner Jenő születésének 115. évfordulója

A Statisztikus Fizika Szeminárium szervezői felhívják a tisztelt érdeklődők figyelmét Wigner Jenő születésének 115. évfordulója alkalmából, az MTA Dísztermében, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont támogatásával megrendezésre kerülő WIGNER-115 szimpóziumra.

Eugene Wigner

A november 15-ei, szerdai rendezvény programja itt, míg a november 17-ei, pénteki rendezvény programja itt érhető el.

2017. november 21. és 22.

Thomas Foken mikrometeorológiai kurzusa

A Statisztikus Fizika Szeminárium szervezői felhívják a tisztelt érdeklődők figyelmét az alábbi eseményre.

Eugene Wigner

Prof. Thomas Foken (Bayreuth-i Egyetem Mikrometeorológiai Tanszék) négy előadásból álló rövid mikrometeorológiai kurzust tart 2017. november 21-én és 22-én, az ELTE TTK lágymányosi épületében.

A rendezvény programja itt érhető el.

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. december 6., szerda, 11:00

Regős Enikő

MTA CSFK

Cosmic mass distribution from gravitational lensing with Space Telescope: Testing the cosmological paradigm

We examine the inner mass distribution of galaxy clusters in deep Hubble Space Telescope imaging taken as part of the Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble (CLASH) multi-cycle treasury program, to study the dark matter distribution in 25 massive clusters. We present a strong-lensing analysis to identify multiply lensed images (arcs) to constrain the mass profile, and derive critical curves and Einstein radii. From the current understanding of structure formation in Lambda Cold Dark Matter cosmology, the derived concentration - mass relation of dark matter is relatively high, combining weak and strong gravitational lensing.

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. december 13., szerda, 11:00

Legeza Örs

WIGNER SZFI

Információelmélet alkalmazása kvantum szimulációkra

Az előadás keretében áttekintjük a tenzorhálózat algoritmusok azon csoportját, melyek segítségével magas dimenziósoptimalizációs feladatokat lehet elvégezni rövid- és hosszútávú kölcsönhatásokat tartalmazó erősen korrelált kvantumos soktestrendszerekben. Az ezekben jelenlévő erős két- és soktest korrelációk és kvantumos összefonódásának feltérképezése egyrészt fontos információkat szolgáltat a rendszer fizikájáról, másrészt ezek kontrollált manipulálásának lehetősége nélkülözhetetlen a tenzorhálózat-eljárás hatékony megvalósításához. Az új eredmények közül példaként érintjük a fermionmódus-transzformációt, a fa-tenzorhálózat algoritmust, a sokpályás korreláció és a kémiai kötések kapcsolatát, a grafénbeli élállapotok összefonódottságát, illetve az általánosított Pauli-elv relevanciáját bezáró potenciálba helyezett fermionrendszerek esetében.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. december 13., szerda, 14:15

Jakovác Antal

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Quantum Measurement Theory: a Functional Renormalization Group perspective

In the talk I review the problem of quantum measurement theory from the point of view of quantum mechanics, quantum field theory and functional renormalization group. Using the quartic scalar model spontaneous symmetry breaking as a prototype of a measurement, I suggest an interpretation of the quantum measurement based on renormalization group perspective. I will also discuss some famous quantum measurements and paradoxes.

Download announcement in PDF

ÜNNEPI STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2017. december 29.
péntek, 9:50
ELTE Lágymányos, A épület ("Északi tömb")
2.54-es szoba

Amennyiben problémák lennének az épületbe bejutással, akkor gyertek a Főportához (a villamosmegállóhoz legközelebbi bejárat), s hívjátok a 36-30-395-7377 (Györgyi Géza), vagy a 36-20-486-9234 (Rácz Zoltán) számot.

Előadások: 12 perc + 3 perc diszkusszió

10:00
Eisler Viktor (TU Graz)
Nonequilibrium phase transition for domain-wall melting
10:15
Asbóth János (MTA Wigner FK SzFI)
Topologikus kvantumszámítógép - topológiával a dekoherencia ellen
10:30
Kómár Péter (Seven Bridges Inc.)
Correlations of Mendelian inheritance and their applications
10:45
Kovács Judit (Ultinous Zrt)
Egy fizikus a startup világban
11:00
Meszéna Balázs (Optiver Europe)
Gépi tanulás és piaci likviditás

11:15-11:45
Szünet kávé, bejgli :)

11:45
Vincze Miklós (MTA-ELTE)
"Felrobbanó" óceáni Ekman-rétegek laboratóriumi vizsgálata a Coriolis-platformon
12:00
Drótos Gábor (U. of the Balearic Islands & CSIC)
Inhomogenitások és kausztikák összenyomhatatlan áramlásban lejátszódó passzívrészecske-ülepedésben
12:15
Ozogány Katalin (Debreceni Egyetem)
Vadlovak csoportos mozgása
12:30
Fejős Gergely (Osaka University)
Renormálási csoport optimalizáció
12:45
Rácz Miklós (Princeton University)
How fragile are information cascades?

13:30
Ebéd és délutáni diszkusszió az A38-ban.

Download announcement in PDF

ÜNNEPI STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2017. december 29.
péntek, 9:50
ELTE Lágymányos, A épület ("Északi tömb")
2.54-es szoba

Amennyiben problémák lennének az épületbe bejutással, akkor gyertek a Főportához (a villamosmegállóhoz legközelebbi bejárat), s hívjátok a 36-30-395-7377 (Györgyi Géza), vagy a 36-20-486-9234 (Rácz Zoltán) számot.

Előadások: 12 perc + 3 perc diszkusszió

10:00
Eisler Viktor (TU Graz)
Nonequilibrium phase transition for domain-wall melting
10:15
Asbóth János (MTA Wigner FK SzFI)
Topologikus kvantumszámítógép - topologiával a dekoherencia ellen
10:30
Kómár Péter (Seven Bridges Inc.)
Correlations of Mendelian inheritance and their applications
10:45
Kovács Judit (Ultinous Zrt)
Egy fizikus a startup világban
11:00
Meszéna Balázs (Optiver Europe)
Gépi tanulás és piaci likviditás

11:15-11:45
Szünet kávé, bejgli :)

11:45
Vincze Miklós (MTA-ELTE)
"Felrobbanó" óceáni Ekman-rétegek laboratóriumi vizsgálata a Coriolis-platformon
12:00
Drótos Gábor (U. of the Balearic Islands & CSIC)
Inhomogenitások és kausztikák összenyomhatatlan áramlásban lejátszódó passzívrészecske-ülepedésben
12:15
Ozogány Katalin (Debreceni Egyetem)
Vadlovak csoportos mozgása
12:30
Fejős Gergely (Osaka University)
Renormálási csoport optimalizáció
12:45
Rácz Miklós (Princeton University)
How fragile are information cascades?

13:30
Ebéd és délutáni diszkusszió az A38-ban.

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.