Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2006-ban --- Lectures 2006

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 aktuális

2006. február 28.

Czelnai Rudolf

meteorológus, az MTA rendes tagja

A legnagyobb játszma
Klímaváltozás, komplexitás, lehetséges kutatási stratégiák

A klímaváltozás problémájának komplexitása. Hogyan illeszkedik a klímaváltozás problémája a "nagy kép"-be? Hol mutatkoznak a jelenlegi nemzetközi kutatási programokban nagy lefedetlen kérdések? Milyen kutatási stratégiák lehetségesek? Milyen konkrét kutatási célokat érdemes kitűzni?

March 1, 2006

Ferenc Iglói

Research Institute for Solid State Physics and Optics

Strong Griffiths singularities in random systems and their relation to extreme value statistics

We consider interacting many particle systems with quenched disorder having strong Griffiths singularities, which are characterized by the dynamical exponent, "z", such as random quantum systems and exclusion processes. In several d=1 and d=2 dimensional problems we have calculated the inverse time-scales, 1/tau, in finite samples of linear size, L, either exactly or numerically. In all cases, having a discrete symmetry, the distribution function, P(1/tau,L), is found to depend on the variable, u=L^{z/d}/tau, and to be universal given by the limit distribution of extremes of independent and identically distributed random numbers. This finding is explained in the framework of a strong disorder renormalization group approach [2] when, after fast degrees of freedom are decimated out the system is transformed into a set of non-interacting localized excitations. The Fréchet distribution of P(1/tau,L) is expected to hold for all random systems having a strong disorder fixed point, in which the Griffiths singularities are dominated by disorder fluctuations.

[1] R. Juhász, Y.-C. Lin, and F. Iglói, preprint cond-mat/0602084.
[2] For a review, see: F. Iglói and C. Monthus, Physics Reports 412, 277, (2005).

Slides in PDF format.

March 22, 2006

Gunnar Pruessner

Condensed Matter Theory Group, Imperial College, UK

Strongly anisotropic scaling in a surface growth model

Using field theoretic renormalisation, a growth process with an obliquely incident influx of atoms is examined to one loop. The model is given by a Langevin equation with anisotropic non-linearity, which causes the harmonic part as well as the non-linearity itself to renormalise anisotropically. As a result, four different critical regimes are to be considered, depending on which of the temperature-like, anisotropic couplings "tau_perp" and "tau_parallel" vanishes.

This model has been analysed by Marsili and co-workers [1] in a one loop Wilson renormalisation group study. Instead of only one, we consider all critical regimes of the model. Apart from the trivial regime, where "tau" is finite in both directions and the problem reduces to an Edwards-Wilkinson [2] equation, there are three non-trivial cases, two of which display a second order phase transition. The resulting roughness exponents are strongly anisotropic, i.e. the scaling exponents depend on the direction considered.

Great care is needed for the comparison to experimental results: The anisotropy leads to rather unexpected scaling, depending on whether the surface is characterised in real or in Fourier space, and which direction is chosen.

[1] M. Marsili, A. Maritan, F. Toigo, and J. R. Banavar, Renormalization group study of growth processes with an oblique indicent flux of atoms. Europhys. Lett. 35(3), 171 (1996).
[2] S. F. Edwards and D. R. Wilkinson, The surface statistics of a granular aggregate. Proc. R. Soc. Lond. A 381, 17 (1982).

2006. március 29.
STATISZTIKUS FIZIKA ÉS TERMODINAMIKA A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN
CÍMŰ SOROZAT 2006. TAVASZI 1. ELŐADÁSA

Patkós András

ELTE, Fizikai Intézet

Az Univerzum felforrósodása

Áttekintem a kozmológiai inflációt követő korszak azon folyamatait, amelyek elvezettek a Standard Kozmológia elemi részek forró egyensúlyi gázával kitöltött Univerzumhoz. Bemutatom az egyes szakaszok tárgyalására legalkalmasabbnak tekintett térelméleti megközelítéseket és a termodinamikai jellemezhetőség létrejöttét.

Az előadás diái PDF formátumban.

2006. április 12.

Mihály László

Stony Brook University és BME, Fizika Tanszék

Spin rezonancia egy spirális mágnesen

A nagyterű elektron spin rezonancia mérések különösen alkalmasak arra, hogy antiferromágneseket és frusztrált mágneses rendszereket (pl. spirálisan rendezett mágneses anyagokat) vizsgáljunk. Az előadásban bemutatjuk a Brookhaven National Laboratory-ban épitett új spektrométert, és részletesen ismertetjük a LiCu2O2 rendszeren végzett méréseket és azok értelmezését.

L. Mihály, B. Dóra, A. Ványolos, H. Berger, L. Forró, cond-mat/0601701
D. Talbayev, L. Mihály, and J. Zhou, Phys. Rev. Lett. 93, 017202 (2004)

Az előadás diái PDF formátumban.

2006. április 26.
STATISZTIKUS FIZIKA ÉS TERMODINAMIKA A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN
CÍMŰ SOROZAT 2006. TAVASZI 2. ELŐADÁSA

Jakovác Antal

BME, Fizikai Intézet

A Boltzmann-egyenlet és a kvantum térelmélet kapcsolata

Az előadás célja annak bemutatása, hogy a klasszikus sokrészecske rendszerek időfejlődésének leírásához használt dinamikai egyenletek hogyan származtathatók kvantum szinten egzakt fejlődési egyenletekeből. Az előadás során ezen egzakt kvantum-statisztikus fejlődési egyenleteket pályaintegrál reprezentációban adjuk meg. Az egyenletek kezeléséhez különféle technikákat ismertetünk (perturbációszámítás, Schwinger-Dyson egyenletek, 2PI közelítés, klasszikus térelmélet, Langevin-egyenlet, Boltzmann-egyenlet). A Boltzmann-egyenlet vizsgálatakor kitérünk a klasszikus és kvantum Boltzmann-egyenlet közti különbségekre.

2006. május 3.
STATISZTIKUS FIZIKA ÉS TERMODINAMIKA A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN
CÍMŰ SOROZAT 2006. TAVASZI 3. ELŐADÁSA

Szép Zsolt

MTA SZFKI, Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

Megoldható statisztikus térelméletek

Részecskefizikai szempontból érdekes effektív kvantumtérelméleti modellek közelítő megoldásaival kapott eredményeket mutatok be a királis fázisátalakulásra vonatkozóan.

2006. május 17.
STATISZTIKUS FIZIKA ÉS TERMODINAMIKA A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN
CÍMŰ SOROZAT 2006. TAVASZI 4. ELŐADÁSA

Regős Enikő

ELTE, Atomfizikai Tanszék

Kvantum feketelyukak termodinamikája

A kvantum feketelyukak energia spektrumában levő átmenetek fontosak a feketelyukak keresésében és mivel e módusok függenek a téridő - pl. húr elméletekben létező feketelyukak körüli terek - paramétereitől, lehetőség nyílik e paraméterek meghatározására. áttekintjük a feketelyuk entrópia mikroszkopikus interpretációját húr, brane, szuperszimmetrikus és szupergravitáció elméletekben, a kanonikus kvantum gravitációt és a Hawking sugárzást.

Az előadás diái PPT formátumban.

August 16, 2006

Imre Bartos

MSc. graduate from ELTE, Institute of Physics

Statistical analysis of global temperature and precipitation data

This is an analysis of data from a large number of land stations over the Earth, with special focus on short and long range correlations, nonlinear correlations, extreme statistics, and relations between mean and variance. The results presented here may be of interest for meteorologists, climatologists and other environmental scientists, applied mathematicians in statistics, and of course statistical physicists.

Slides in PPT format.

October 4, 2006

Izabella Benczik

Physics Department, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia

Voter model on an adaptive disordered network

We consider the dynamics of the voter model on a quenched disordered network. The network on which the voter dynamics takes place is built in an adaptive manner: at each time step the nodes associated to a given agent may be connected with a probability p to nodes sharing the same opinion and with probability 1-p to nodes in a different state. In this manner, the structure of the network is quenched, as it is correlated and evolves with the dynamics of the agents. We obtain the final state of the sytem for arbitrary initial condition. On long time scales the network reaches one of its absorbing states (completely ordered), whereas on intermediate time scales a "neutral" state (with zero magnetization) or an active state (with finite magnetization) can persist for long times.

November 8, 2006

Ted Burkhardt

Temple University, Philadelphia

Random acceleration process with application to granular matter and polymers

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

Page maintained by Tímea Haszpra --- Haszpra Tímea tartja karban ezt az oldalt.