Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2007-ben --- Lectures 2007

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 aktuális

2007. február 21.

Bíró Tamás

MTA KFKI RMKI

Folytonos tömegű ideális gázok

Folytonos tömegspektrumú ideális gázokat vizsgálunk a rács-QCD állapotegyenlet egyszerűsített modelljeként. A könnyű tömegek járuléka a teljes nyomáshoz a Markov egyenlőtlenség felhasználásával korlátozható.

2007. február 28.

Horváth Emőke-Ágnes

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
fizika-informatika szak, III. évfolyam

Üveglap törésének számítógépes szimulációja rugó-tömb típusú modellel

Az előadás diái (ppt)

2007. március 7.

Jánosi Imre

ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Emberiség es Energia: Az Alternativ Források Korlátai

A jelenleg meghatározó fosszilis energiahordozók végessége triviális tény. A készletek kimerülését a XIX. század végétől szinte évtizedenként jósolták meg különböző katasztrófa forgatókönyvek, szerencsére ez idáig mind hamisnak vagy legalábbis túlzónak bizonyult. Számbavesszük, jelenlegi tudásunk szerint milyen alternatív források válthatják fel a jól ismert alapanyagokat. A rövid- és középtávú előrejelzések szerint az összkép nem túl rózsás: míg a feltörekvő milliárdos népességű országok (Kína, India, stb.) energiaéhsége exponenciálisan nő, a ma ismert valódi megújuló források ezen igények töredékét tudják csak fedezni.

2007. április 4.

Hartmann Péter

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Lézerfizikai Osztály

Poros (komplex) plazmák, mint erősen csatolt sokrészecske-rendszerek

Poros plazmákat (amelyekben az elektronok és ionok mellett mikron méretű porrészecskék is jelen vannak) először csillagászati objektumokban figyeltek meg. Később gázkisüléseken alapuló ipari eljárások során észleltek gáztérbeli porképződést, és annak káros hatásat a mikroelektronikai technológiában. Mára a poros plazmák kutatása önálló témává nőtte ki magát, amely erős kapcsolatot teremt a hagyományos plazmafizika, a statisztikus fizika és a szilárdtestfizika között. A plazmában (tipikusan rádiófrekvenciás gázkisülésben) lebegő porszemcsék ugyanis jelentős elektromos töltésre tesznek szert, és az egymással való (árnyékolt Coulomb) kölcsönhatás energiája dominálhat a kinetikus energiával szemeben. Ennek eredményeként a részecskék akár krisztályrácsba is rendeződhetnek (Wigner kristály), erősen csatolt (korrelált) folyadék, ill. gáz fázisokat mutathatnak. Az előadás során áttekintjük a poros plazmákban használatos kísérleti módszereket és néhány reprezentatív kísérleti eredményt. Bemutatjuk az általunk alkalmazott szimulációs módszereket, melyek hatékonyságát a szilárd-folyadék fázisátmenet és a kollektív gerjesztések diszperziós tulajdonságainak vizsgálata révén demonstráljuk.

2007. április 11.

Statisztikus Fizikai Nap

ELTE Bolyai Kollégium, 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13, Előadóterem

Program (PDF)

2007. április 13.

Orosz Gábor

Dynamical Systems and Control Research Group,
Mathematics Research Institute, University of Exeter, UK

Hálózatok, amelyek hálózatokat rajzolnak, avagy hogyan különböztetik meg méhecskék a virágillatokat

Csatolt oszcillátorok hálózatát vizsgáltuk, amely segítségünkre lehet a neurális tevékenység kvalitatív dinamikájának megértésében. Egyforma oszcillátorok esetén nagyszámú olyan állapot létezik, amelyekben az oszcillátorok klaszterekbe rendeződnek. A fázistérben ezeket az állapotokat heteroklinikus pályák kötik össze egy, az eredetitől nagyban különböző struktúrájú hálózatot formálva. Kis impulzusokkal perturbálva az egyes oszcillátorokat, a heteroklinikus hálózat mentén navigálhatjuk a rendszert még jelentős háttérzaj esetén is. Azaz képesek lehetünk "számításokat végezni" vele. A heteroklinikus hálózat egy része akkor is megmarad, amikor az oszcillátorok frekvenciáit elhangoljuk. Ez a megmaradó rész egy olyan kódolasi eljárásnak felel meg, amely fontos szerepet játszik a rovarok illatérzékelésében.

Kapcsolódó referencia: http://www.people.ex.ac.uk/go202/SIADSpreprint.pdf

2007. április 18.

Zoletnik Sándor

KFKI RMKI

A magfúziós energiatermelés aktuális problémái

2007. május 30.

Kish László

Texas A&M University, Department of Electrical and Computer Engineering.

Teljesen biztonságos klasszikus kommunikáció kábelen, kvantumfizika nélkül

Az előadás nyelve magyar, az írásos anyagé angol.

A new, absolutely secure, fast, inexpensive, robust, maintenance-free and low-power-consumption communication is shown without the use of quantum physics. The method utilizes the fluctuation-dissipation theorem in the classical limit. The scheme is naturally protected even against the man-in-the-middle attack. Even though a practical system is never ideal, the engineering is straightforward to make the practical security greater than idealized quantum security. This statistical physics based secure communication method is network-ready and the basic idea of a possible secure network will be shown. The communicator device can be a computer card, similarly to Ethernet cards. Recently, methods of using existing and currently used wire lines (power lines, phone lines, etc) have also been proposed. The seminar will focus on getting understanding the core idea: why it is secure, when it is secure and how secure it is in practical cases. The properties will be compared with generic quantum communicator characteristics. More at: http://www.ece.tamu.edu/%7Enoise/research_files/research_secure.htm

2007. június 13.

Schneider Judit

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven

Hogyan befolyásolja a légköri széndioxidtartalom az óceánt és fordítva

Az atmoszféra és az óceánok kölcsönhatása révén a légköri széndioxid egy részét az óceánok veszik fel. Az előadáson arról lesz szó, ez hogyan történik, az óceán csak széndioxidot vesz-e fel vagy az ki is áramlik belőle, továbbá mi történik az óceánnal, ha egyre több széndioxid van a melegedő légkörben. Ezen felül bemutatunk egy inverz óceán modellt, amely a széndioxidnak a légkör és az óceán közötti áramlását modellezi az óceánbeli elemek koncentráció adatainak segítségével.

June 20, 2007

Frédéric van Wijland

Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris VII - Denis Diderot

Glassy behavior resulting from a dynamic phase transition

Ruelle's thermodynamic formalism is exploited to investigate the dynamical properties of kinetically constrained lattice models, whose behavior, in many respects, is akin to physical glasses. It is shown that the slow dynamics of these idealized glass models arises from an underlying dynamical first order transition.

This work was done in collaboration with J.-P. Garrahan, R. Jack, V. Lecomte, K. van Duijvendijk and E. Pitard
http://www.th.u-psud.fr/page_perso/Van-Wijland/PRL-98-195702-2007.pdf

October 17, 2007

Oreste Piro

University of Palma de Mallorca

Fronts between rhythms: Spatiotemporal dynamics of extended polyrhythmic media

We study the propagation of fronts in extended oscillatory reaction-diffusion systems that contain several coexisting limit cycles. In contrast to the variational behavior, fronts between regions oscillating in two different limit cycles are found to propagate not necessarily towards the region of the less stable limit cycle, but towards the regions of the largest amplitudes, provided that the frequency mismatch between the cycles is sufficiently large. In other words, the smaller oscillations can always be made to control the whole system.


Julyan Cartwright

CSIC, Cordoba

The Dynamics of Life: Towards a Mathematical Basis for Biology

Biology cannot escape from the laws of physics and of chemistry; yet biology differs from physics and chemistry in that living beings show behaviour which, while compatible with these laws, is not observed in other systems. A key question then is to explain the particular behaviour of living beings; why life is rather more than the sum of its parts. For this we need to understand the theoretical basis of biological complexity. A paradigm shift is needed in biology: its mathematization. In the same way that other sciences have mathematized themselves, biology must surely follow. A key role within this process must be played by the modern theory of dynamical systems, which studies how phenomena such as chaos, self-organization, synchronization, complexity, and patterns, can emerge from nonlinear interactions within a system. The nonlinear revolution is still taking place, but I argue that it falls to those of us working in this field to germinate a mathematical basis for biology.

2007. november 7.

Király Andrea

ELTE, Fizikai Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Hosszútávú korrelációk vizsgálata hőmérsékleti adatokban

Meteorológiai mérőállomások által észlelt napi hőmérsékleti adatsorok időbeli korrelációit vizsgáltuk detrendált fluktuációanalízis segítségével. A vizsgált idősorok hossza 20 és 160 év közötti volt, az adatsorok száma több ezer. A kapott korrelációs exponensek megerősítették, hogy a hőmérsékleti fluktuációkban hosszútávú időbeli korrelációk léteznek, annak mértéke pedig érdekes földrajzi eloszlást mutat. Az analízist kiterjesztve az ERA-40 adatbázis különböző magassági szintjein kapott hőmérsékleti adatsorainak vizsgálatára is, a megfigyelhető térbeli mintázatok arra utalnak, hogy a korrelációkat elsősorban a nagyskálájú áramlások határozzák meg.

November 14, 2007

Eduardo G. Altmann

Nonlinear Dynamics and Time Series Analysis Group
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

Recurrences of Extreme Events

Floods, earthquakes, and stock market crashes are just the most prominent examples of the harmful surprises that have a strong impact in our lives. In this seminar I will argue for the benefits of an unified approach to such extreme events. This is well illustrated by the statistical analysis of recurrence times (defined as the time between two consecutive extreme events). I discuss in detail the case of time series with long-term correlations where a stretched exponential distribution of recurrence times is found. In the same general context, but assuming a modelling perspective, I will discuss the influence of (human) feedback reactions to the occurrence of extreme events. A simple abstract model for the temporal evolution of preventive barriers suggests that the most natural human procedure has two characteristics: (i) it introduces a periodicity in the occurrence of extreme events and (ii) it is less efficient than a constant preventive barrier.
Slides in PDF

November 21, 2007

Paul A. Pearce

Department of Mathematics and Statistics University of Melbourne, Australia

Exactly Solvable Two-Dimensional Lattice Models with Boundaries

It is shown how Yang-Baxter methods are the key to solve exactly certain two-dimensional lattice models with boundaries. For local interactions, this is described in the context of the A-D-E lattice models which include the Ising model, multi-critical Ising models and critical 3-state Potts model. For non-local interactions, this is described in the context of the logarithmic minimal models which include critical dense polymers and critical percolation. For the A-D-E models with local interactions, the integrable boundary conditions are finite in number and can be completely classified. In strong contrast, for the logarithmic minimal models with non-local interactions, there is known to be a countable infinity of integrable boundary conditions but as yet there is no complete classification.


Relevant publications:
R.E.Behrend, P.A.Pearce and D.L. O'Brien, Interaction-round-a-face models with fixed boundary conditions: the ABF fusion hierarchy, J. Stat. Phys. 84, 1-48 (1996).
R.E.Behrend, P.A.Pearce, Integrable and conformal boundary conditions for lattice A-D-E and unitary minimal sl(2) models,  hep-th/0006094, J. Stat. Phys. 102, 577-640 (2001).
P.A.Pearce, J.Rasmussen and J.-B.Zuber, Logarithmic minimal models, J. Stat. Mech. P11017, 1-36 (2006).
P.A.Pearce and J.Rasmussen, Solvable critical dense polymers, J. Stat. Mech. P02015 (2007)

2007. ...(?)

Haller György

MIT USA / Morgan Stanley Magyarország

Merre tartanak véges méretű részecskék áramlásokban?

2007. december 7.

Cziegler István

Plasma Science & Fusion Center, MIT, USA

Plazmafelületi turbulencia kísérleti vizsgálata

A ohmikus L-mode plazmák plazmaszéli és közeli-SOL turbulenciáját elsősorban gázbefecskendezéses képalkotás és szondák segítségével vizsgáljuk. Az előadásban a szélessávú turbulenciát különböző kissugár, elektron-sűrűség, mágneses geometria és  mágneses térerősség mellett jellemezzük. A turbulencia szokatlanul éles sebességgradienst mutat, a tapasztalati diszperzió általában jó közelítéssel lineáris, ám látszólag ellentmond a naiv nyírt-áramlás-modellnek. A turbulencia észlelhetően megváltozik a két plazmaállapot határán.

December 17, 2007

Jeffrey B. Weiss

Department of Atmospheric and Oceanic Sciences
University of Colorado, Boulder, USA

Nonequilibrium Statistical Mechanics of Climate Fluctuations

Empirical stochastic models of climate fluctuations such as El-Nino, mid-latitude storms, and Gulf Stream variability have been extensively developed and, despite their simplicity, have similar predictive skill to detailed dynamical computer models. Completely separately, the past decade has seen considerable progress in the area of nonequilibrium statistical mechanics, where the emphasis has been on microscopic, typically biological, systems. In this talk we review stochastic climate models, describe the recent developments in nonequilibrium statistical mechanics, apply and extend the statistical mechanics .

2007. december 28.

ÜNNEPI SZEMINÁRIUMOK / CHRISTMAS AND NEW YEAR CELEBRATION SEMINARS

Antal Tibor (Harvard University, Cambridge, Massachussetts, USA): Stochastic models of tumor progression
B. Kozma (Université de Paris, Orsay): Social models on adaptive networks
Eisler Viktor (Freie Universität, Berlin): Entanglement pulses

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

Page maintained by Tímea Haszpra --- Haszpra Tímea tartja karban ezt az oldalt.