Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2003-ban --- Lectures 2003

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 aktuális

2003. január 3.

Toroczkay Zoltán

Complex Systems Group, Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA

Ügynök fizika

January 23, 2003

Jürgen Vollmer

Philipps-Universität, Marburg, Germany

Oscillations and Instabilities in Phase Segregation

2003. február 12.

Scheuring István

ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
MTA Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport

Ősleves vagy (és) őspizza: avagy hogyan kerülhető el a hibakatasztrófa?

Az ősi önmásolódó molekulákban tárolt információ mennyiségét az alacsony másolódási pontosság nagyon alacsony szinten tartotta. Az átörökített információ mennyiségét alapvetően két úton lehetett növelni: vagy valamilyen mechanizmus fenntartott több küönböző típusú replikátort (ökológiai megoldás) vagy a replikátorok önmásoló és enzim funkciójának együttes evolúciója tette lehetövé (evolúciós megoldás) a tárolható informació mennyiségének növelését. Az előadásban röviden kitérünk az ismert ökológiai megoldásokra.  Megmutatjuk, hogy a nyílt kaotikus áramlások jelenléte (ősleves) valamint a szilárd felületen (őspizza) zajló kémiai folyamatok egyaránt megoldást jelenthettek. Ennél részletesebben lesz szó a probléma evolúciós megoldásáról. Kimutatjuk, hogy a felületen zajló kémiai folyamatok esetén mind a replikációs pontosság, mind a enzim aktivitás növelése elérhetö, ha a molekulák diffúziója nem túl nagy. Erős diffúziö esetén a "parazita molekulák" megakadályozzák a pontos hatékony replikáció kialakulását. Ezen eredmények alapján kísérletet teszek az első elősejtek megjelenését megelőző korai evolúciós "menetrend" elkészítésére.

2003. március 5.

Eisler Viktor

ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék

Mágnesezettségi eloszlások nemegyensúlyi spinrendszerben

Az energiaáramot vivő transzverz Ising modell az egyik legegyszerűbb olyan kvantumrendszer, amelynél zérus hőmérsékleten egy nemegyensúlyi fázis jelenik meg. Ezen nemegyensúlyi állapotokban lehetőség nyílik a mágnesezettségek eloszlásfüggvényeinek meghatározására. Az előadásban ezen nemegyensúlyi eloszlásfüggvényekre kapott analitikus és numerikus eredményeinket szeretném ismertetni.

March 12, 2003

Frédéric van Wijland

Université de Paris Sud, Orsay

Statistical properties of dilute granular gases

Granular gases are often modeled by hard-ball like particles undergoing dissipative collisions. Whether driven into a (nonequilibrium) steady-state by external heating, or freely left to cool, such granular gases exhibit nontrivial velocity distributions. The first part of our presentation will be devoted to discussing these velocity distributions. Then we will focus on dynamical properties such as Kolmogorov-Sinai entropy and Lyapunov exponents. The whole approach relies on kinetic theory adapted to deal with dissipative collisions.

2003. március 26.
(tanuló szeminárium)

Dolowschiák Márk

ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék

Véletlen mátrixok és fizikai alkalmazásuk

April 17, 2003

Peter Holdsworth

Laboratoire de Physique, Ecole Normale Supérieure de Lyon

Surfing on a critical line: a phenomenology of ageing, rejuvenation and memory in glassy systems

The dynamic behaviour of glassy materials displays strong nonequilibrium effects, such as ageing in simple protocols, memory, rejuvenation and Kovacs effects in more elaborated experiments. I will show that this phenomenology may be easily understood in the context of the nonequilibrium critical dynamics of non-disordered systems, the main ingredient being the existence of an infinite equilibrium correlation length. As an example, I discuss the behaviour of the 2D XY model submitted to temperature protocols similar to experiments. I show that typical glassy effects may be obtained by moving along the line of critical points of the 2D-XY model (`surfing on a critical line'). The relevance of this phenomenological approach to glassy dynamics will be discussed.

2003. április 23.

Horváth Ákos

Országos Meteorológiai Szolgálat

Konvekció a meteorológiában II.

A légköri konvektív folyamatok alapvetően 3 ún. konvektív komponens hatására alakulnak ki, ezek: a hasznosíthato konvektív energia (CAPE), a konvergencia és a szélnyírás. A konvektív komponensek közül a legnagyobb szerepe a CAPE-nek van, főkent a légtömegen belüli zivatarok legfőbb kiváltójaként. Az első előadásban, 2002. december 19-én ezt a témát tárgyaltuk.

A konvergencia az ún. rendezett konvektív rendszerek kialakulásánál játszik szerepet, ilyenek a zivataros hidegfrontok, instabilitási vonalak. A vertikális szélnyirás a konvekciónak egy speciális fajtáját segíti elő, az un. szupercellák kialakulását, amelyek a tornádók megjeleneséért is felelősek. A konvekcióhoz számos járulékos időjárási jelenség is kapcsolódik, pl. a zivataros széllökések, a tornádók, es un. down-burst-ök.

Az előadás során néhány, a térségünkben előforduló zivatarrendszerre mutatunk be esettanulmányokat.

April 30, 2003

Nicholas R. Moloney

Blackett Laboratory, Condensed Matter Theory Group, Imperial College, London, U.K.

Asynchronously Parallelised Percolation on Distributed Machines

I will introduce the problem of percolation and review the main results. I will describe how to simulate percolation on a computer using a recent method, developed by myself and my colleague, Gunnar Pruessner. With this method one can build up systems of world-record breaking size using ordinary computers. We have applied this method to investigate topical questions in percolation theory, particularly with regards to Conformal Field Theory.

May 14, 2003

Alessandro Moura

University of São Paulo

Searching in small-world networks

We study the problem of search in a network, and in particular how the search time depends on the network topology. We find that the search time presents a minimum for small-world networks. Through an analytical model, we investigate how the search efficiency scales with the network size. We use the Watts-Strogatz ring network to illustrate our results.

Legeza Örs

KFKI SzFKI Elméleti Osztály

2003. május 21.

Valós és impulzustérbeli sűrűségmátrix renormálási csoport algoritmus (DMRG)

2003. május 28.

Kvantum kémiai DMRG optimalizálása kvantum entrópiával

2003. június 4.

Polónyi János

Université Louis Pasteur, Strasbourg

Lokalizáció-delokalizáció átmenet három dimenzióban

A funkcionális renormcsoport módszerével meghatározható a sűrűséghez és az áramhoz tartozó effektív hatás rendezetlen rendszerekre. Ebből pedig könnyen leolvashatók a kinetikus transzport együtthatók. A módszer előnye, hogy nem-perturbatív, azaz nincs szükség kis paraméterre és a Coulomb kölcsönhatás is tárgyalható. Ezt a formalizmust nem-kölcsönható fermionokra alkalmazva és az evolúciós egyenletet numerikusan megoldva azt találjuk, hogy a vezetőképesség nullára esik mikor a rendezetlenség erőssége egy bizonyos küszöbértéket elér.

2003. június 11.

Haller György

MIT

Különös sajátfüggvények kaotikus keveredésbe

June 25, 2003

Mathew Wells

Yale University

Two-dimensional turbulence

Augustus 14, 2003

SPECIAL SUMMER SEMINARS

11:00

Hans Lustfeld

Forschungszentrum Juelich, D

Chemical reactions in asymmetric electrolytes: comparison between experiment and a novel theory

The electric potential and reaction rates of ions hitting the chemically active surface of microcrystals in an asymmetric electrolyte are computed analytically using a novel theory*). Comparison with this theory is made experimentally by measuring the reaction rates of Pb2+ and Cd2+ at the surface of goethite microcrystals suspended in aqueous solution of NaNO3. The measurements were taken over a wide range of temperature and pH values. The agreement between theory and experiment is very satisfactory in all cases.

*) H. Lustfeld, A. Pohlmeier, J. Colloid Interface Sci. 181, 45 (2001),
A. Pohlmeier, H. Lustfeld, J.Colloid Interface Sci., in press


12:00

Gergely T. Zimanyi

University of California, Davis, USA

Hysteresis in disordered magnetic systems

September 3, 2003

Gabor Lanyi

Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Cal. USA

Thermal equilibrium between radiation and matter

In 1916, Einstein rederived the blackbody radiation law of Planck that originated the idea of quantized energy one hundred years ago. For this purpose, Einstein introduced the concept of transition probability, which had a profound influence on the development of quantum theory. In this article, we adopt Einstein's assumptions with two exceptions and seek the statistical condition for the thermal equilibrium of matter without referring to the inner details of either statistical thermodynamics or quantum theory. It is shown that the conditions of thermodynamic equilibrium of electromagnetic radiation and the energy balance of thermal radiation by the matter, between any of its two energy-states, not only result in Planck's radiation law and the Bohr frequency condition, but they remarkably yield the law of the statistical thermal equilibrium of matter: the Maxwell-Boltzmann distribution. Since the transition probabilities of the modern quantum theory of radiation coincide with their definition in Einstein's theory of blackbody radiation, the presented deduction of the Maxwell-Boltzmann distribution is equally valid within the bounds of modern quantum theory. Consequently, within the framework of the fundamental assumptions, the Maxwell-Boltzmann distribution of energy-states is not only a sufficient, but a necessary condition for thermal equilibrium between the matter and radiation.

2003. október 1.

Diósi Lajos

KFKI RMKI

Helyi idő-irány statisztikája és információ-veszteség

Az s fizikai idő-irányt egy adott rendszerben a "DeltaI"információ-veszteség határozza meg:

        s = sign(DeltaI} .                     (*)

Ha az információ-veszteség zérushoz tart, az adott rendszerben a belső (helyi) idő-irány határozatlanná válik. A valószínűségre egy heurisztikus összefüggést javaslunk:

                     1
  P(s) = -------------------  ,       (**)
            1 + exp(-s.DeltaI)

mely nagy információ-veszteségre a (*) egyszerü összefüggést adja. Irreverzibilis termodinamikai rendszerekben (á la Landau-Lifshitz) levezethető a Gallavotti-Cohen fluktuációs tétel és abból a (**) összefüggés. Megpróbáljuk a mikroszkopikus levezetést, is. Ebben érintenünk kell a modern-kvantuminformáció elmélet bizonyos technikáit is. Olvasható: quant-ph/0302183.

2003. október 8.

Fáth Gábor

KFKI SZFKI

Kulturális evolúció

A kultúra az egyetemes emberi tudás, hiedelmek, értékrendek, etikai normák, társadalmi szabályok, viselkedésminták generációról generációra átöröklődő összessége. Vajon mit mondhatunk fizikusként az emberi kultúra kialakulásáról, evolúciójáról és univerzális jellemzőiről? Az előadásban erre a kérdésre keressük a választ egy, a társadalom- és kognitív tudományok standard paradigmáit a fizikai renormálás koncepciójával ötvöző egyszerű, általános mód segítségével.

October 27, 2003

Jörg Schmalzl

Department of Geophysics, University of Münster

Mixing by vigorous convection in the Earth's Mantle

An understanding of the mechanism of mixing in highly viscous convecting fluids is of crucial importance in explaining the observed geochemically heterogeneous nature of the Earth's mantle. Using numerical experiments, we describe the mixing mechanism of time-dependent Rayleigh-Bénard convection with an infinite Prandtl number in a two- and three-dimensional rectangular container. The major mixing mechanisms may be described in terms of the within-cell mixing and the cross-cell mixing. The flow structure in which tracers move on toroidal surfaces, that was previously observed in steady-state 3D convection systems is perturbed by boundary layer instabilities in the time-dependent experiments. This flow structure allows a very efficient exchange of mass between the boundary layers and the core of the convection cell even in the absence of time-dependence. We compare this results with calculations carried out in two spatial dimensions. The inferred mixing rates are observed to be relatively insensitive to initial tracer location, but the timescale for mixing decreases with increasing Rayleigh number. The timescale of mixing is an important constrain on the large scale structure of the Earth, because large-scale geochemical heterogeneities persist to the present day, implying that the mantle is not well mixed.

November 12, 2003

Jürgen Vollmer

Philipps University, Marburg

Oscillations and Instabilities in the Demixing of Simple and Complex Fluids

2003. november 19.

Bene Gyula

ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék

Sűrűségfluktuációk okozzák az univerzum tágulását?

Kimutatjuk, hogy a kozmológiában használt homogén közelítés térbeli inhomogenitások jelenléte esetén a Friedmann-egyenletben járulékos tagok megjelenéséhez vezet. Ez az idő négyzetével arányos korrekciót okoz a skálafaktorban, ami megmagyarázhatja az univerzum nemrégiben megfigyelt gyorsuló tágulását.

2003. november 26.

Kondor Imre

Collegium Budapest - ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Mit keresnek a fizikusok a pénzügyekben?

Az előadó szubjektív képet rajzol arról, hogy őt magát mi fordította a fizikai módszerek pénzügyi alkalmazásai felé, hogyan látja a fizikusok szerepét a közgazdaságtanban, milyen eddig elhanyagolt feladatokat és feltáratlan területeket lát a kvantitatív megközelítés számára alkalmasnak, és általában hogyan ítéli meg a komplex természeti és a társadalomi jelenségek kvantitatív leírásának esélyeit.

2003. december 3.

Pafka Szilárd

CIB Bank - ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Pénzügyi korrelációs mátrixok zajszűrése

A pénzügyi árfolyamok közötti korrelációk rendkívül fontos szerepet játszanak mind a pénzügyi elméletben, mind pedig a gyakorlatban használt kockázatkezelési és befektetésallokációs eljárásokban. A nagyméretű korrelációs mátrixokok becslése viszont a rendelkezésre álló idősorok végessége miatt problémás, a zaj mértéke nagy. A zaj csökkentésére különböző eljárásokat javasoltak a pénzügyi irodalomban, az utóbbi időben viszont fizikusok révén előtérbe került a véletlen mátrixok elméletének alkalmazási lehetősége az információ kinyerésére a mátrixokból. E módszer hatékonyságát vizsgáltuk az erre a célra általunk bevezetett különböző "modellek" keretében.

2003. december 10.

Zawadowski Ádám

BME, Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Tőzsdei mikrostruktúra: a napon belüli kereskedés hirtelen árváltozások után

A tőzsdei árak a kereskedési napon belül is igen nagy ingadozást mutatnak, sokszor igen gyors változások figyelhetők meg pár perc alatt. Az ilyen extrém események utáni kereskedés igen sokat elárul a tőzsdei ügynökök viselkedéséről. Ezt egyfelől modellezni lehet, másrészt pedig nagyfelbontású (tick-by-tick) adatokon konkrétan meg lehet mérni az ár és egyéb fontos tényezők időbeli változását. Az ilyen mérések igen fontosak annak eldöntésére, hogy rövid távon hatékonyak-e az egyes tőzsdék.

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

Page maintained by Tímea Haszpra --- Haszpra Tímea tartja karban ezt az oldalt.