Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2011-ben --- Lectures 2011

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 aktuális

February 2, 2011

Nicholas R. Moloney

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems

Extreme value statistics in the solar wind

The solar wind is a turbulent plasma streaming from the sun at a speed of the order of 105 metres per second. Its interaction with the Earth's magnetic field is responsible for the aurorae. On rare occasions it may also damage satellites, threaten astronaut safety, or lead to power blackouts as a result of intense geomagnetic storms. A measure of the solar wind's power input into the Earth's magnetosphere is given by the Akasofu ε parameter. In this talk I analyse the time series of the ε parameter for extreme bursts during the years 2000-2008. This analysis will include not just the distribution of sizes of extreme bursts, but also their return time statistics.

2011. március 2

Eisler Viktor

Niels Bohr Intézet, Koppenhága

Ballisztikus és diffúzív transzport határán: Kvantum kizárási folyamat

Az előadásban bemutatok egy egyszerű egydimenziós rácsmodellt, ahol a részecskék mozgását részben kvantumos, koherens folyamatok (alagutazás), részben pedig inkoherens, sztochasztikus események befolyásolják. Az ezek eredményeképpen létrejövő dinamika átmenetet képez a tisztán ballisztikus, illetve tisztán diffúzív rendszerek időfejlődése között.

2011. március 9.

Makai Mihály

BME Nukleáris Technikai Intézet

Turbulencia és stabilitás

Egy atomerőmű zónájában erősen turbulens a hűtőközeg áramlása, a Reynolds-szám kb. 100000 - 1000000. Az erőmű stabil működése megköveteli, hogy a visszacsatolt egyenletek stabilak legyenek kis változásokkal szemben. Ennek vizsgálatát a turbulens áramlással kezdtem, eljutottam egy új közelítő módszerhez, amelynek megfogalmazásához új statisztikus fizikai eredményekre lesz szükség. Az új módszer az áramlási kép meghatározására szolgál. Az előadás az elért hidrodinamikai eredményekről és a lehetséges alkalmazásokról szól.

March 23, 2011

Jefferson S. E. Portela

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany

Dynamical systems with leaks

A large class of problems have been addressed by relating the properties of a closed dynamical system, where the main dynamical properties are well defined asymptotically in time, to the relevant properties of its open, leaked counterpart, where typically all trajectories eventually escape and the relevant quantities are dependent on the escape procedure, as described by transient chaos theory. Using a billiard - a system of point particles moving freely inside a bounded area and colliding specularly with its boundary - we illustrate the effects of a leak, emphasizing the dependence of the orbits decay on the leak characteristics. Billiards model a number of relevant physical systems, such as optical microcavities and wave/quantum-chaos systems, and also are, due to their symmetries, particularly convenient for numerical simulation and visualization purposes. We consider the family of limaçon / Robnik billiards, defined by limaçon curves
(ρ(Φ) = 1 + εcos(Φ), in polar coordinates), which has already been extensively studied in both its classical and quantum versions.

2011. március 30.

Pályi András

ELTE, Anyagfizikai Tanszék

Munkára fogott szennyező atomok szén nanocsövekben

Félvezető szén nanocsövekben a vezetési elektronok cirkulálnak a nanocső kerülete mentén. Egy nanocső-kvantumdotban csapdázott elektron számára egy-egy óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban cirkuláló kvantumállapot érhető el. Az előadásban bemutatok és kvantitatíven elemzek egy szennyező atomok jelenlétén alapuló mechanizmust, amely a két állapot között Rabi-oszcillációkat indukál - így lehetővé teszi e szabadsági fok koherens kontrollját -, és ismertetem a jelenség detektálására javasolt mérési elrendezést.

2011. április 6.

Práger Tamás

ELTE, Meteorológiai Tanszék

Az ensemble előrejelzés matematikai hátteréről és a módszerben alkalmazott matematikai objektumok lehetséges fizikai értelmezéséről

A numerikus prognosztikában, magyarítva a számítógépes hidro-termodinamikai alapú időjárás-előrejelzések készítésében az elmúlt 10-15 évben fokozatosan egyre nagyobb teret hódít az ún. ensemble előrejelzések, vagy előrejelzés-együttesek előállítása. Az ensemble előrejelzés alapötlete az, hogy mivel nem ismerjük pontosan az előrejelzés kezdeti feltételeit, és mivel a légkör is mutathat többé-kevésbé indeterminisztikus viselkedést, ezért a rendelkezésre álló, adatasszimilációval nyert kezdeti mezőket mesterségesen perturbáljuk kissé, hogy így kaphassunk képet a lehetséges jövőbeli állapotoknak legalább egy részhalmazáról. A témával foglalkozók általában úgy fogják fel, hogy az időjárási "trajektória" Ljapunov-dimenziója a fázistérben 1-nél nagyobb és ennek a sokaságnak a szerkezetéről kívánunk plusz információt nyerni ilyen módon.

A fő kérdés az, hogy milyen módon állítsuk elő a kezdeti állapot perturbációit ahhoz, hogy a fent említett halmazról minél valósághűbb képet kapjunk. A paradigma az, hogy ha a leggyorsabban növekvő perturbációkat sikerül előállítanunk, akkor az időjárási "trajektória" burkolóhalmazához közeli képet nyerünk majd, azaz közelítőleg leírjuk az összes lehetséges fejlődési pályát.

Az előadásban vázlatosan szemléltetjük a kezdeti perturbációk előállítási módszereit, elsősorban az ECMWF-ből származó szinguláris vektor módszerre koncentrálva. Ezek után esettanulmányokon bemutatjuk a számítások egyes fázisait, és - a lehetőségekhez mérten - megpróbáljuk fizikai értelemmel felruházni a megjelenő matematikai objektumokat. Végül kitérünk az ensemble előrejelzések szokásos megjelenítési és interpretációs módszereire, köztük a leginkább elterjedt valószínűségi előrejelzésként való kezelésükre is.

Statisztikus Fizikai Nap 2011

2011. április 13.

Helyszín: MTA Székház, Kisterem

A Statisztikus Fizikai Nap 2011 előzetes programja megtekinthető a http://www.phys.unideb.hu/sfn/2011 linken a Program menüpont alatt.

2011. május 11.

Balázs Márton

BME TTK MI Sztochasztika Tanszék

Abnormális fluktuációk végtelen hajtott diffúzív modellekben

Egydimenziós végtelen hajtott diffúzív modellek egy családját fogom bemutatni, melynek tagjai többek között az egyszerű aszimmetrikus kizárásos folyamat és a zero range folyamat. A stacionárius (de nemegyensúlyi) eloszlásban a részecskeáram abnormális skálázású fluktuációkat mutat, ennek bizonyítását fogom nagy vonalakban vázolni. Közben képet adok arról is, hogy egy, a modellek kulcsfontosságú mennyiségének konkavitása bizonyos esetekben hogyan vezet az abnormális skálázás megjelenéséhez. A módszer valószínűségszámítási fogalmakkal és csatolásos technikákkal dolgozik, így sokkal szemléletesebb, mint azok a kombinatorikus és analízist használó technikák, melyekkel hasonló modellek határeloszlásait bizonyítják.

2011. május 18.

Vincze Miklós

ELTE TTK Fizikai Intézet, Kármán Környezeti Áramlások Laboratórium

Mi hajtja a Nagy Óceáni Szállítószalagot?
Numerikus és kísérleti vizsgálatok a Kármán Laborban

Ahhoz, hogy jobban megértsük Földünk éghajlatának hosszú távú változékonyságát, az egyik kulcskérdés, melyre választ kell találnunk, hogy milyen mechanizmus hajtja bolygónk egyik legjelentősebb hő- és anyagszállító rendszerét, a Nagy Óceáni Szállítószalagot (Great Ocean Conveyor). Meglepően keveset tudunk arról, hogy a felszínközeli és tengeraljzati áramlásokat összekapcsoló lesüllyedés (mélyvíz-keletkezés), melyet a szállítószalag "motorjának" tekintenek, miért éppen azon a néhány kompakt földrajzi területen történik, ahol. Numerikus és kísérleti vizsgálataink során a szállítószalag egy végletekig leegyszerűsített "játék-modellje" segítségével arra kerestük a választ, hogy lehetséges-e, hogy a lesüllyedési régióknál a tengerfelszínt fölülről érő hőáramnál nagyságrendekkel kisebb óceán-aljzati geotermikus fűtés is szerepet játszik a mélyvíz-keletkezés beindításában.

2011. május 25.

Bódai Tamás

ELTE TTK, Elméleti Fizikai Tanszék

Szögletes test hullám-energia konverter optimalizálása

Az előadásban egy szögletes test hullám-energia konverter teljesítmény-analízisét mutatom be. A konverter modellezése frekvencia-tartományban történik. A függetlenül működő szabadsági fokoknak köszönhetően az optimális paraméterbeállítások keresése leegyszerűsíthető: paraméterek alhalmazain egymás után végezhetjük a keresést. Az optimális működés részben megvalósuló rezonancia-effektusoknak tulajdonítható. Gyakorlati vonatkozása miatt vizsgálni fogjuk a hullámok frekvencia-sávszélességének és nagyamplitudójú lengések miatti nemlinearitások hatását is.

July 6, 2011

Christof Jung

Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, Cuernavaca, México

Correspondence between binary and ternary horseshoes

It is explained in which way the ternary symmetric horseshoe can be interpreted as a left-right symmetry extended version of the binary horseshoe. The geometric construction is given together with the corresponding map between the binary and the ternary symbolic dynamics. We start from the complete horseshoes and see how the construction is continued naturally to incomplete horseshoes and thereby to the development scenario. Finally it is outlined how also the asymmetric ternary horseshoe can be obtained by composing two binary horseshoes of different development stages.

July 26, Tuesday

M. Howard Lee

Physics Department, University of Georgia

The 3-cycle problem in the logistic map and Sharkovskii theorem

Perhaps the most unambiguous definition of chaos in a one dimensional chaotic map is given by Sharkovskii's theorem. This theorem states that the existence of a 3-cycle implies the existence of all other cycles and hence chaos. Given this theorem, it is thus important to show that 3-cycles exist. In recent papers (1,2) I have been able to obtain them by solving the cubic equation. At the fully developed chaos it is also possible to show that it is ergodic by isomorphism to the ergometric theory of the ergodic hypothesis that I have developed (3).

1. M H Lee, J Math Phys 50, 1227 (2009).
2. M H Lee, Acta Phys Pol B 42, 1071 (2011).
3. M H Lee, Phys Rev Lett 87, 250601 (2001).

2011. október 26.

Rácz Zoltán

MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport

Sorrend statisztika 1/fα jelekben

Az extrém érték analízist finomítani lehet a második (x2), harmadik (x3), ..., n-edik (xn) érték, azaz a sorrend statisztika vizsgálatával. Míg a független, azonos eloszlású változókra a sorrend statisztikák ismertek, az erősen korrelált rendszerekről szinte semmit sem tudunk. Az 1/fα teljesítményspektrumot mutató jelek korrelációi az α változtatásával hangolhatók, s kideríthető a korrelációk erősödésének hatása a sorrendstatisztikákra. Az ilyen jelekre végzett szimulációink, kombinálva fenomenologikus meggondolásokkal, azt sugallják, hogy a sorrendstatisztikák spektrumai hatványszerűen viselkednek
(x1xk ~ kß), s a skálaindex kifejezhető α-n keresztül. Érdekesség, hogy a kapott spektrumok megegyeznek az egydimenziós, hatvány alakú potenciálokban mozgó részecskék kvantummechanikai spektrumaival.

2011. november 16.

Csörgő Tibor

ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék, Ócsai Madárvárta

A klímaváltozás hatása a madarakra

A klímaváltozás néhány mérhető hatását mutatnám be (fenotípus, morfológia, elterjedési határok módosulása, vonulás időzítés stb.) Természetesen mindenre ennyi idő alatt nem fogok tudni kitérni, de szeretnék valami áttekintést adni ebből a témakörből, többnyire az ócsai madárvártán végzett vizsgálatok alapján.

2011. november 23.

Kovács Benedek

BME Matematikai Analízis Tanszék, Ericsson

Átmenetvalószínűségi állandók becslése diszkrét sztochasztikus Markov-modellekben

A popular model to describe biological and chemical reactions is the (continuous time discrete state) global stochastic model that uses Markov processes to describe the behavior, is examined. The parameter estimation of such models has been an open question with limited results. I propose a method to estimate state transitions of a special class of models which can have infinite states but the number of possible transitions from one state to another should be limited. This method uses either a special intensity estimation method I propose in my ongoing thesis work or any good enough state-of-the-art intensity estimation method. The performance of the methods are evaluated with simulations in Mathematica.

2011. november 30.

Bácsi Ádám

BME, Fizika Tanszék

Zérus hőmérsékleti fázisátalakulások speciális állapotsűrűségű rendszerekben

A grafénbeli elektronok Hubbard-modelljét vizsgálva egy antiferromágneses rendeződéssel kísért Mott-átalakulást találhatunk. Az átalakulás átlagtér közelítésben számolt kritikus exponensei eltérnek a Landau-elméletben megszokottaktól. Az előadás során megmutatom, hogy az eltérés az elektronok állapotsűrűségének szokatlan energiafüggéséből fakad, illetve azt is, hogy milyen a kritikus viselkedés, ha ezt az energiafüggést általánosítjuk.

2011. december 7.

Csörgő Tibor

ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék,
Ócsai Madárvárta

A klímaváltozás hatása a madarakra II.

A klímaváltozás néhány mérhető hatását mutatnám be (fenotípus, morfológia, elterjedési határok módosulása, vonulás időzítés stb.). Természetesen mindenre ennyi idő alatt nem fogok tudni kitérni, de szeretnék valami áttekintést adni ebből a témakörből, többnyire az ócsai madárvártán végzett vizsgálatok alapján.

Az előadás a november 16-i, azonos című előadás folytatása.

2011. december 14.

Asbóth János

MTA SZFKI, Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály

Az optomechanikai csatolás szórási modellje

A fény mechanikai hatása az utóbbi évtizedekben érdekes effektusból fontos eszközzé vált az atomfizika, és újabban a nanofizika számára. Fénnyel való hűtés nélkül nem lenne Bose-kondenzátum, fénnyel csapdázás nélkül optikai rácsok, és az ún. optomechanikai kölcsönhatás a kvantum-klasszikus átmenet vizsgálatára használt nano-oszcillátoros kísérletek egy részében is kulcsszerepet tölt be. Az előadásban egy egyszerű egydimenziós modellt mutatunk be, amivel a fény szóródása és az ebből eredő, a szóró testekre ható erő egyszerre számolható. Mozgó testeknél a Doppler-effektus figyelembevételével a modell számot ad elemi lézeres hűtési mechanizmusokról is. A szórási modell fő erénye, hogy egyszerre képes leírni gyengén szóró atomokat, illetve erősen visszaverő tükröket is. A modellből az atomok esetében jól ismert "sugárzási nyomáson" és a "dipólerőn" kívül egy új, sugárzási visszahatást leíró tagot is találtunk, ami az "erős optomechanikai csatolás" tartományában fontos szerepet játszik. A modell fő alkalmazási területe a kísérletekben egyre gyakrabban megjelenő összetett rendszerek kezelése. Például, optikai rácsokra alkalmazva a modell egy újfajta mechanikai instabilitást jósol, ezzel analóg jelenséget kísérletileg eddig csak sodródó vízcseppek mozgásában figyeltek meg.

2011. december 21.

Halász Gábor

Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Canada
St John’s College, Oxford, UK

Kvantum fázisátalakulás topológiailag rendezett és rendezetlen fázisok között

Az elmúlt évtizedekben a topológiai rendezettség központi szerepre tett szert a kondenzált anyagok fizikájában. Ez a fajta rendezettség nem jellemezhető lokális rendparaméterrel, hanem csak olyan globális mennyiségekben mutatható ki mint a topológiai entrópia. A Toric Code Model - egy egzaktul megoldható kétdimenziós spin modell - alapállapota kiváló példa a topológiai rendezettségre. A kutatásunk célja, hogy leírjuk a kvantum fázisátalakulást ezen alapállapot és aközött a rendezetlen alapállapot között, amelyet egy erős mágneses tér hozzáadásával kapunk. Az előadásomban a Toric Code Model példáján keresztül mutatom be a topológiai rendezettséget, és összefoglalom a kvantum fázisátalakulásra vonatkozó eredményeinket.

Ünnepi Statisztikus Fizikai Szeminárium

2011. december 29. (csütörtök) 9:50

Hely: ELTE Lágymányos, A épület, 1.125-ös szoba

Az épület zárva lesz, úgyhogy egy kicsit előbb gyertek a Főportához (villamosmegállóhoz legközelebbi bejárat), s hívjátok a 372-2516, vagy a 06-20-486-9234 számot (Rácz Zoltán), s lemegyünk értetek.

Előadások: 10-12 perc + 3-5 perc diszkusszió

10:00 - 10:15Eisler Viktor (U. Vienna)
Kölcsönös információ Markov-folyamatokban
10:15 - 10:30Kómár Péter (Harvard U.)
Kvantum-optomechanikai rendszerek
10:30 - 10:45Asbóth János (SzFKI)
Topologikus fázisok diszkrét idejű kvantumos bolyongásban
10:45 - 11:00Halász Gábor (Oxford U.)
Topológiai szigetelők és a Weyl átmeneti fázis
11:00 - 11:15Ódor Géza (MFA)
Lassú dinamika, Griffiths fázisok hálózatokon
11:15 - 11:35Szünet, kávé, bejgli
11:35 - 11:50Rákos Attila (Nokia-Siemens-Networks)
Elasztikus forgalom modellezése telekommunikációs hálózatokban
11:50 - 12:05Kozma Balázs (Morgan-Stanley, Market Risk)
Infláció modellezés deviza kamatlábként
12:05 - 12:20Rácz Miklós (U. of Berkeley)
The power of two choices
12:20 - 12:35Molnár Ferenc (Rensselaer Polytechnic)
Invázió és együttélés két allél versenyében
12:35 - 12:50Shibi Thomas (Calicut U.)
Helical patterns in Liesegang phenomena
13:00 - Ebéd és délutáni diszkusszió a Kis Borostyánban
(XI. ker. Lágymányosi utca 13.)

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

Page maintained by Tímea Haszpra --- Haszpra Tímea tartja karban ezt az oldalt.