Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

Előadások 2016-ban --- Lectures 2016

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 aktuális

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. március 14., szerda, 11:00

Lehmajer Viktor

HEINEKEN Hungária Zrt.

Hogyan született a Soproni ÓVATOS DUHAJ IPA, Magyarország legnépszerűbb söre?

A sörgyártás érdekes és komplex folyamat. Egyszerre kémia, biológia, biokémia és fizika. Használja az automatizálás, gépészet, energetika, villamoságtan és számos más műszaki terület eredményeit.

Az előadás először átfogó képet fest a Sörről, az azt előállító technológiáról és minőségenek szavatolásáról, majd ezt követően bemutatja a Soproni ÓVATOS DUHAJ IPA kalandos születését: Magyarországon sörgyár elsőként állított elő felső erjesztésű sört.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. március 14., szerda, 11:00

Czégel Dániel

MTA ÖK, Evolúciós Rendszerek Kutatócsoport

Általánosított entrópiák és nemlineáris Fokker-Planck egyenletek kapcsolata

Komplex természeti vagy társadalmi jelenségek effektív modellje gyakran erősen kölcsönható egységek esetlegesen nem-markovi dinamikájaként fogalmazható meg. Az ilyen rendszerek makroszkopikus leírását a statisztikus fizikából ismert mennyiségek általánosításával kaphatjuk: általánosított entrópiákkal az egyensúlyi, míg általánosított Fokker-Planck egyenletekkel a nemegyensúlyi viselkedést modellezhetjük. Előadásomban bemutatom az általánosított entrópiák egy, azok fázistér-térfogattal való skálázásán alapuló klasszifikációját (Hanel & Thurner 2011), majd tárgyalom ezen klasszifikáció és az általánosított entrópiákkal konzisztens Fokker-Planck egyenletek által leírt anomális diffúziós folyamat kapcsolatát (Czégel et al. 2018).

Hanel, R. & Thurner, S. (2011). A comprehensive classification of complex statistical systems and an axiomatic derivation of their entropy and distribution functions. EPL (Europhysics Letters), 93(2), 20006.

Czégel, D. & Balogh, S. G. & Pollner, P. & Palla, G. (2018). Phase space volume scaling of generalized entropies and anomalous diffusion scaling governed by corresponding non-linear Fokker-Planck equations. Scientific Reports, 8(1), 1883.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

April 11th, Wednesday, 11:00

Alex Szalay

Bloomberg Distinguished Professor, Physics and Astronomy Department, Johns Hopkins University

New Statistical Challenges in Astrophysics with Big Data

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. április 18., szerda, 11:00

Gábor Drótos

University of the Balearic Islands and CSIC

A coarse-grained finite-time description of open flows, with an introduction to the conceptof Lagrangian flow networks

In fluid flows, or in the phase space of any dynamical system, the time evolution of the trajectories can be regarded as a transport phenomenon, described by the Perron--Frobenius operator. Its discretized version gives the amount of (phase space) volume transported from one box of the domain to another. The recognition that this discretized operator can be considered to be the connectivity matrix of a weighted directed network, a Lagrangian flow network, led to particularly successful applications of this coarse-grained description. Beyond identifying relationships between traditional quantifiers of chaos and network characteristics, techniques developed for the investigation of networks, like community detection, have proven to be remarkably useful from a dynamical systems point of view, like for the identification of coherent regions.

The focus has so far been almost exclusively on volume-preserving closed flows. In one of our research directions, we study how characteristics of open flows can be defined in a coarse-grained finite-time description. In particular, we consider the escape rate and the fractal dimension beyond the finite-time largest Lyapunov exponent, and illustrate numerically that the Kantz--Grassberger relation, linking these quantities on infinitesimally small spatial scales for asymptotically long times, is approximately satisfied by the coarse-grained finite-time counterparts of these quantities. What is interesting is that these quantities have a spread throughout the domain of the flow, but such that the Kantz-Grassberger relation is approximately fulfilled.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. április 18., szerda, 12:10

Tamás Bódai

University of Reading

Linear response theory applied to geoengineering

We investigate in an intermediate-complexity climate model (I) the applicability of linear response theory to a geoengineering problem and (II) the success of the considered geoengineering method. The geoengineering method is framed here as a special optimal control problem, which leads mathematically to the following inverse problem. A given rise in carbon dioxide concentration would result in a global climate change with respect to an appropriate ensemble average of the surface air temperature. We are looking for a suitable modulation of solar forcing which can cancel out the said global change, or modulate it in some other desired fashion. It is rather straightforward to predict this solar forcing, considering an infinite time period, and we will spell out an iterative procedure suitable for numerical implementation that applies to finite time periods too.

Regarding (I), we find that under geoengineering, i.e. the combined greenhouse and solar forcing, the actual global mean surface temperature response asymptotically is not zero, indicating that the linear susceptibility is not determined correctly. This is due to a significant quadratic nonlinearity of the response under system identification achieved by a forced experiment. This non- linear contribution can in fact be easily removed, which results in much better estimates of the linear suscepti- bility, and, in turn, in a five-fold reduction in a residual global mean surface temperature response under geo- engineering. Regarding (II), however, we diagnose this geoengineering method to result in a considerable spatial variation of the surface temperature anomaly, reaching more than 2 K at polar/high latitude regions upon doubling the carbon dioxide concentration, even in the ideal case when the geoengineering method was successful in cancel- ing out the response in the global mean. In the same time, a new climate is realised also in terms of e.g. an up to 4 K cooler tropopause or drier/disrupted Tropics, relative to unforced conditions.

arXiv:1803.09606

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. április 25., szerda, 11:00

Király Péter

Wigner RMI

A veterán Voyager szondák a napszél és a csillagközi szél határvidékén

A több mint negyven éve felbocsátott két Voyager szonda a Naprendszer óriásbolygói és holdjaik után a napszél külső tartományait kutatja, sőt 2012 augusztusa óta a Voyager-1 már a csillagközi közeg és abban a kisenergiájú kozmikus sugárzás jellemzőit vizsgálja. A rendkívül kis sűrűségű napszél-plazma és a csak részben ionizált csillagközi gáz kölcsönhatása mind magnetohidrodinamikai, mind statisztikus fizikai szempontból érdekes jelenségeket mutat. Mivel a plazmadetektor már csak a Voyager-2 fedélzetén működik, nagy várakozás előzi meg a szonda csillagközi térbe jutását. Mindkét szonda élettartama már messze meghaladta az előzetes várakozásokat, de remélhetőleg mintegy 2025-ig még kapunk tőlük hasznos adatokat.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. május 2., szerda, 11:00

Zsugyel Márton

MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport

Modern részecskekövető vizsgálatok a Dunán

Az elmúlt évtizedben számos, videófelvételeken alapuló mérési módszer terjedt el folyóvizek felszíni sebességmezejének feltárására. Ezen módszerek (pl. a Large Scale Particle Image Velocimetry) elsősorban a folyóvizek euleri szemléletű elemzésére kínálnak megoldást. Legújabban a mérnöki kutatásokban egyre népszerűbb lett a vezető nélküli légi járművek (drónok) használata is. Népszerűségének okai között szerepel könnyű kezelhetősége és hozzáférhetősége, valamint a technológia folyamatos és gyors fejlődése. Folyóvízi környezetben is jelentős potenciállal rendelkeznek ezek az eszközök, mivel a légi fényképezés/videózás eredménye természetesen kínálja a megfigyelt felszíni (sodródási, elkeveredési) folyamatok részecskekövető, lagrange-i szemléletű feldolgozásának lehetőségét.

Előadásomban bemutatom az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportban hosszú ideje zajló részecskekövető kutatások eredményeit az „intelligens” bójáktól kezdve a teniszlabdák sodródásának vizsgálatáig.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. május 9., szerda, 11:00

Gábor Csányi

University of Cambridge

From the potential to the phase diagram using nested sampling

We use the nested sampling algorithm, a recently developed density-of-states technique, to calculate the partition function of real materials. It can be used to efficiently determine the complete equilibrium phase diagram corresponding to a given atomistic potential energy function in a highly automated fashion. The only inputs required are the composition and the desired pressure and temperature ranges, and, in particular, solid-solid phase transitions are recovered without any a priori knowledge about the structure of solid phases.

Phys. Rev. E 96, 043311 (2017) Constant-pressure nested sampling with atomistic dynamics

Phys. Rev. B 93, 174108 (2016) Determining pressure-temperature phase diagrams of materials

Phys. Rev. E 89, 022302 (2014) Nested sampling for materials: The case of hard spheres

J. Phys. Chem. B 114, 10502 (2010) Efficient Sampling of Atomic Configurational Spaces

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. május 16., szerda, 11:00

Ván Péter

Wigner RMI

Extenzivitás és a fekete lyukak termodinamikája

A fekete lyukak termodinamikai elméletének sajátossága, hogy az entrópia nem extenzív, azaz változóinak nem elsőfokú homogén függvénye. Ennek egyik következménye, hogy a fekete lyukak hőkapacitása negatív, azaz az entrópia konvex, a termodinamikai stabilitás követelménye sérül. A Schwarzschild fekete lyukak energiával kvadratikusan skálázó Bekenstein-Hawking-entrópiája esetén ez a tény megkerülhetetlennek tűnik. Ugyanakkor a Bekenstein-Hawking-entrópiának csak egy állapothatározója van - a fekete lyukaknak nem szokás a térfogatáról beszélni. Az előadásban megmutatom, hogy a térfogat bevezetésével az extenzivitás és ezáltal a termodinamikai stabilitás is helyreállítható. Kiderül, hogy a szokásos sugárzási tulajdonságok feltételezésével a termodinamikailag értelmezhető térfogat a sugár ötödik hatványával lesz arányos, ugyanúgy, mint az invariáns Christodoulou-Rovelli-térfogat. Ezt követően röviden áttekintem, hogyan lehetne illeszteni ezt a gondolatot a gravitáló rendszerekre vonatkozó általános termodinamikai megfontolásokhoz, ahol fontos szerepet játszik a negatív hőkapacitás (gravotermikus katasztrófa).

Az előadás alapjául szolgáló kézirat: arXiv:1712.09706

Általában a problémakörről tájékozódásra: Padmanabhan, T. (1990) Phys. Rep., 188(5) 285-362

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. május 23., szerda, 11:00

Vasúth Mátyás

Wigner RMI

Az általános relativitáselmélet kísérleti bizonyítékai

Az ÁRE a gravitációs kölcsönhatás geometrizált elmélete, amely több, mint 100 éve jól állja a kísérletek próbáját. Az előadásban áttekintjük az ÁRE matematikai alapjait, az elmélet következményeit vizsgáló kísérleteket a klasszikus tesztektől a legutóbbi megfigyelésekig. A gyenge terekben érvényes eredményeken túl kitérünk a magasabbrendű járulékok ellenőrzésére és megmutatjuk, hogy a gravitációs hullámok segítségével milyen információkat kaptunk a gravitáció természetéről.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. május 30., szerda, 11:00

Csanád Máté

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Lévy femtoszkópia I.

A brookhaveni Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) és a Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérleteiben az Ősrobbanás után néhány milliomod másodperccel jelenlévőhöz hasonló anyag, tökéletes kvarkfolyadék jön létre. A közeg robbanásszerűen tágul és hűl, majd átalakul hagyományos, hadronikus anyaggá, és az így keletkező hadronokat észleljük az ütközési pont köré rendezett detektorokkal. A létrejövő közeg vizsgálatának egy fontos és érdekes módszere az azonos töltésű pionok kvantumstatisztikus Bose–Einstein-korrelációinak mérése. Eredményeink szerint a korrelációs függvények nem a várt Gauss alakúak, hanem ennek általánosításaként Lévy eloszlásból adódnak. Ezen eloszlások megjelenésének a növekvő szabad úthossz által létrehozott anomális diffúzió, vagy kvarkanyag-hadronanyag fázisdiagramján esetlegesen jelen lévő kritikus pont is lehet az oka. Az előadás célja az eddigi megfigyelések és a kapcsolódó fenomenológiai értelmezések bemutatása.

Adare, A., et al. (2017). Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations in  sNN  = 200 GeV Au+Au collisions. arXiv:1709.05649

Csanad, M. (2017). Lévy Femtoscopy with PHENIX at RHIC. Universe, 3(4), 85.

Kincses, D. (2017). Lévy analysis of HBT correlation functions in  sNN  = 62 GeV and 39 GeV Au+Au collisions at PHENIX. arXiv:1711.06891.

Lökös, S. (2018). Centrality dependent Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations at the PHENIX experiment. arXiv:1801.08827.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. június 6., szerda, 11:00

Oroszlány László

ELTE TTK KRFT

A topologikus szilárdtestek új generációja: a nodális vonal félfémek meglepő tulajdonságai

A Weyl-félfémek, a grafén háromdimenziós általánosításaként, a zérus tömegű Weyl-egyenlettel leírható alacsony energiás gerjesztésekkel rendelkeznek. A Weyl-félfémek kísérleti realizálását célzó erőfeszítések nemvárt gyümölcseként, egy hasonlóan érdekes új anyagcsalád látta meg a napvilágot, a nodális vonal félfémek. Ezen rendszerekben a vezetési és valencia sávok a háromdimenziós Brillouin-zónában egy vonal mentén érintik egymást. Ezen nodális vonal gazdag struktúrával rendelkezhet, végigvonulhat a teljes Brillouin-zónán, alkothat zárt hurkot, illetve több ilyen vonal tetszőlegesen bonyolult csomót is alkothat. Előadásomban először áttekintem ezen új topologikus fázis felfedezéséhez vezető utat. Ezt követően a nodális hurok félfémek kísérleti megfigyelése során vizsgált mágneses oszcillációk bemutatására kerül sor.

L. Oroszlány, B. Dóra, J. Cserti, and A. Cortijo, Phys. Rev. B 97, 205107 (2018)

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. június 13., szerda, 11:00

Nagy Márton

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Lévy femtoszkópia II.

A brookhaveni Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) és a Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérleteiben az Ősrobbanás után néhány milliomod másodperccel jelenlévőhöz hasonló anyag, tökéletes kvarkfolyadék jön létre. A közeg robbanásszerűen tágul és hűl, majd átalakul hagyományos, hadronikus anyaggá, és az így keletkező hadronokat észleljük az ütközési pont köré rendezett detektorokkal. A létrejövő közeg vizsgálatának egy fontos és érdekes módszere az azonos töltésű pionok kvantumstatisztikus Bose–Einstein-korrelációinak mérése. Eredményeink szerint a korrelációs függvények nem a várt Gauss alakúak, hanem ennek általánosításaként Lévy eloszlásból adódnak. Ezen eloszlások megjelenésének a növekvő szabad úthossz által létrehozott anomális diffúzió, vagy kvarkanyag-hadronanyag fázisdiagramján esetlegesen jelen lévő kritikus pont is lehet az oka. Az előadás célja az eddigi megfigyelések és a kapcsolódó fenomenológiai értelmezések bemutatása.

Adare, A., et al. (2017). Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations in  sNN  = 200 GeV Au+Au collisions. arXiv:1709.05649

Csanad, M. (2017). Lévy Femtoscopy with PHENIX at RHIC. Universe, 3(4), 85.

Kincses, D. (2017). Lévy analysis of HBT correlation functions in  sNN  = 62 GeV and 39 GeV Au+Au collisions at PHENIX. arXiv:1711.06891.

Lökös, S. (2018). Centrality dependent Lévy-stable two-pion Bose-Einstein correlations at the PHENIX experiment. arXiv:1801.08827.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. június 20., szerda, 11:00

Barnaföldi Gergely Gábor

Wigner RMI

Kompakt csillagok állapotegyenlete

A csillagfejlődés végállapotai a kompakt égi objektumok. Mai tudásunk szerint ezen kompakt csillagok belsejét a maganyagnál sűrűbb, hideg erősen kölcsönható anyaga alkotja. Ennek az extrém anyagnak a tulajdonságai határozzák meg a kompakt csillagok méretét és tömegét. Előadásomban példákon szemléltetem, hogy az állapotegyenlet milyen módon változtatja meg a megfigyelhető kompakt csillag paramétereket.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. június 27., szerda, 11:00

Oroszlány László

ELTE TTK KRFT

A topologikus szilárdtestek új generációja: a nodális vonal félfémek meglepő tulajdonságai II.

A Weyl-félfémek, a grafén háromdimenziós általánosításaként, a zérus tömegű Weyl-egyenlettel leírható alacsony energiás gerjesztésekkel rendelkeznek. A Weyl-félfémek kísérleti realizálását célzó erőfeszítések nemvárt gyümölcseként, egy hasonlóan érdekes új anyagcsalád látta meg a napvilágot, a nodális vonal félfémek. Ezen rendszerekben a vezetési és valencia sávok a háromdimenziós Brillouin-zónában egy vonal mentén érintik egymást. Ezen nodális vonal gazdag struktúrával rendelkezhet, végigvonulhat a teljes Brillouin-zónán, alkothat zárt hurkot, illetve több ilyen vonal tetszőlegesen bonyolult csomót is alkothat. Előadásomban először áttekintem ezen új topologikus fázis felfedezéséhez vezető utat. Ezt követően a nodális hurok félfémek kísérleti megfigyelése során vizsgált mágneses oszcillációk bemutatására kerül sor.

L. Oroszlány, B. Dóra, J. Cserti, and A. Cortijo, Phys. Rev. B 97, 205107 (2018)

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. július 4., szerda, 11:00

Csótó Attila

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Az első elemek születése a korai Univerzumban

Az első kémiai elemek az Ősrobbanást követő néhány percben születtek. A Big-Bang nukleoszintézis a magfizika, részecskefizika és asztrofizika egyik legszebb közös jelensége. A folyamat megértése a fizika történetének legmegdöbbentőbb eredményéhez vezetett: minden, amit a természetkutatók az elmúlt 2500 évben tanulmányoztak, az Univerzumnak csak 5%-át teszi ki. Az előadásban bemutatom a Big-Bang nukleoszintézis folyamatának leírását, elsősorban a statisztikus fizikai részletekre koncentrálva.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. szeptember 5., szerda, 11:00

Ksenia Guseva

University of Oldenburg

Colonization of moving marine aggregates by bacteria

Marine environments are very heterogeneous and turbulent on a small scale. In these highly dynamic conditions one can find isolated islands of nutrients with concentrated microbial activity. Marine aggregates (a.k.a. marine snow) are one example of such hot spots for microbial colonization. The local bacterial concentrations around and on marine snow particles exceed the background concentration by several orders of magnitude. Efficient motility and food detection is crucial for survival of marine bacteria in a constantly changing environment. In this work we analyse how different types of motility patterns of bacteria can influence the colonization of moving food particles in a flow field. To this extent we develop an individual-based model, where bacteria are described as active spheroid particles, which swim along their principal axis while advected by an externally imposed flow. In addition the swimming direction is affected by the presence of nutrients, allowing the swimmers to move along chemical gradients. With this theoretical model we compare the efficiency of three types of motility patterns adopted by bacteria on tracking a moving nutrient plume in different kinematic flow fields.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. szeptember 19., szerda, 11:00

Ulrike Feudel

University of Oldenburg

Extreme Events in delay-coupled FitzHugh-­Nagumo Oscillators

The study of extreme events has gained increasing attention in recent years due to its ubiquitous appearance in a wide variety of important physical situations ranging from natural disasters to financial crises. Previous studies have indicated many factors and mechanisms which may cause such rare, recurrent, aperiodic events which have a large impact on dynamical systems. Some of these include progressive spatial synchronization and an interior crisis in networks of non-identical relaxation oscillators.

An important factor which often shapes the dynamics of systems in which such extreme events are observed is time delayed coupling. For instance, neural activities across different regions of the brain – whose synchrony may lead to epileptic seizures – are coupled by time delayed coupling. Moreover, as the flow of information in these networks might take different routes to travel from the source to the destination, more than one delay could be associated with a single pair of nodes. The impact of these time-delayed couplings on the emergence of extreme events has not yet been analyzed. In this talk, we investigate if delay couplings alone can induce extreme events in excitable systems.

To study the impact of such delay-couplings, we investigate a system of two identical FitzHugh-Nagumo oscillators diffusively coupled by single or multiple delays. We show that such a system shows rich dynamics which comprises of in-phase and out- of-phase extreme events. The stability of the synchronization manifold and its invariant subsets plays a crucial role in determining the qualitative nature of the dynamics. We also identify that the region in parameter space where extreme events are observed; is sandwiched by two particular bifurcations: a bubbling transition and a blowout bifurcation. Another striking feature of the events of the second category is the loss of synchrony significantly prior to the actual event. This allows us to use the phase difference between the oscillators as a precursor to such an extreme event.

Additionally, from a dynamical systems point of view, the delay-coupled FitzHugh- Nagumo system is interesting because it presents an example of amplitude death in coupled identical oscillators. Our analysis shows that the intricate interplay of the invariant subsets and their manifolds leads to the system showing extremely long transience before convergence to fixed point or chaotic attractors. This interplay also leads to the formation of riddled basins of attraction with tongue-like structures embedded in them.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. október 3., szerda, 11:00

Michael C. Abbott

Jagiellonian University

Maximizing the information learned from finite data selects a simple model

We use the language of uninformative Bayesian prior choice to study the selection of appropriately simple effective models. We advocate for the prior which maximizes the mutual information between parameters and predictions, learning as much as possible from limited data. When many parameters are poorly constrained by the available data, we find that this prior puts weight only on boundaries of the parameter manifold. Thus it selects a lower-dimensional effective theory in a principled way, ignoring irrelevant parameter directions. In the limit where there is sufficient data to tightly constrain any number of parameters, this reduces to Jeffreys prior. But we argue that this limit is pathological when applied to the hyper-ribbon parameter manifolds generic in science, because it leads to dramatic dependence on effects invisible to experiment.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. október 24., szerda, 11:00

Zoltán Zimborás

Wigner RMI

Generalized quantum Zeno dynamics and ergodic means

We prove the existence of uniform limits for certain sequences of products of contractions and elements of uniformly continuous propagators acting on a Hilbert or a Banach space. From the point of view of Quantum Physics, the considered sequences can represent the evolution of a system whose dynamics, described by a continuous propagator, is disturbed by a sequence of generic quantum operations (e.g., projective measurements or unitary pulses). This includes and also generalizes the so-called quantum Zeno dynamics. The time-evolution obtained from the limits of the considered sequences are described by propagators generated by ergodic mean operators. The notion of such ergodic mean operators is generalized in this paper to also include propagators of time-dependent generators, and thus our results can be used to develop new forms of active decoherence suppression. For time independent, hamiltonian generators of finitely many spectral points, we prove exponentially improved error bounds on the convergence of the aforementioned products.

Joint work with Norbert Barankai (MTA-ELTE Theoretical Physics Research Group).

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. október 31., szerda, 11:00

Illés Erzsébet

MTA CSFK

Kölcsönhatás a belső-magnetoszféra, az atmoszféra és a hidroszféra között – ahogy azt a mesterséges holdak mozgása mutatta.

Az űrkutatás megindulásával óriási fejlődésnek indulhatott a Föld környezetének megismerése. Az előadó egyikeként annak a három kutatónak, aki 1958-ban az MTA Csillagászati Kutató Intézetében a mesterséges holdak mozgásának megfigyelésével indíthatta el a magyar űrkutatást, saját élményeként ismertetheti az előrehaladás lépéseit.

A mesterséges holdak a 200 km feletti légrétegekben járva, és fékeződve azoknak ritka anyagában, majd később mérve is annak sűrűségét, segítették megismerni e rétegek tulajdonságait. A semleges légkör nagy sűrűségváltozásról, és ezen keresztül a Nap-Föld fizikai kapcsolatokról (ma úgy mondjuk, hogy űridőjárásról) tett tanúbizonyságot.

Az előadás ezeknek a semleges légkört és az ionoszférát ért vátozásoknak néhány jelenségével (és esetenként mindmáig keresett okaival) foglalkozik. Továbbá azzal, hogy az előadó ezen kutatási élmények kapcsán hogyan jutott el az összehasonlító planetológiához -- nemcsak a Naprendszer többi égitestje és a Föld vonatkozásában, hanem a bolygótestek, így a Föld, különböző szférái közötti kölcsönhatások vonatkozásában is. Az előadásban főleg a Föld belső-magnetoszférája, semleges légköre és óceánja közötti kölcsönhatásokról lesz szó.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. december 5., szerda, 11:00

Varró Sándor

Wigner SZFI

Az elemi hatáskvantum felfedezése és Max Planck elfelejtett öröksége

Max Planck (1858-1947) a fekete test hősugárzása spektrumának levezetésekor fedezte fel a negyedik alapvető fizikai állandót, a h elemi hatáskvantumot. Ennek ismerete nem csak a fizikában, és más természettudományokban, hanem, a modern technológia révén, mindennapi életünkben is kulcsfontosságú. Planck születésének 160-adik, Nobel-díjának (1918) 100-adik évfordulója alkalmából, előadásunkban felidézzük Planck ma már kevéssé ismert módszerét, amellyel e sugárzás energiasűrűségének frekvencia szerinti eloszlását meghatározta 1900-ban. Áttekintjük Planck ún. második elméletét (1911) is, amelyben már az indukált emisszió, a kvantumugrások, valamint a zérusponti energia leírása is szerepelt. Az elemi hatáskvantum felfedezése mellett, Planck számos fizikai problémát elsőként oldott meg. Ezek az „elfelejtett” eredmények, módszerek ma is tanulsággal szolgálhatnak, például olyan területeken mint az elektromágneses sugárzás zajának vagy a jelek terjedésének tanulmányozása. A Planck által 1899-ben bevezetett ún. természetes egységrendszerhez (a Planck-hossz, -tömeg, -idő és - hőmérséklet) vezető eredeti gondolatmenetet is bemutatjuk.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. december 12., szerda, 11:00

Emilio Hernandez-Garcia

IFISC (CSIC-UIB). Palma de Mallorca, Spain

Network-theory approach to geophysical fluid transport

Transport of water, air, heat, salt or pollutants are key processes in climatic dynamics or for marine ecosystems health. In this talk I will overview a set of techniques, which build on the so-called ‘set-oriented methods’ to describe fluid transport, leading to the construction of Lagrangian Flow Networks. In these networks, fluid transport is represented by directed links with strength quantifying the amount of flow among spatial locations. Powerful tools from network theory can then be applied to assess fluid mixing and stretching, compute dominant transport pathways, or to identify coherent structures in the flow. Applications to the surface circulation in the Mediterranean, with ecological implications, and to an atmospheric blocking event will be presented.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2018. december 12., szerda, 11:45

Cristóbal López

IFISC (CSIC-UIB). Palma de Mallorca, Spain

Active cluster crystals

We study the appearance and properties of cluster crystals (solids in which the unit cell is occupied by a cluster of particles) in a system of self-propelled Active Brownian particles with repulsive interactions. Self-propulsion deforms the clusters by depleting particle density inside, and for large speeds it melts the crystal. Continuous field descriptions at several levels of approximation allow to identify the relevant physical mechanisms.

Download announcement in PDF

ÜNNEPI STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2018. december 28.
péntek, 9:50
ELTE Lágymányos, A épület ("Északi tömb")
2.54-es szoba

Amennyiben problémák lennének az épületbe bejutással, akkor gyertek a Főportához (a villamosmegállóhoz legközelebbi bejárat), s hívjátok a 36-30-395-7377 (Györgyi Géza), vagy a 36-20-486-9234 (Rácz Zoltán) számot.

Előadások: 12 perc + 3 perc diszkusszió

10:00
Eisler Viktor (TU Graz)
Geometric quench and generalized hydrodynamics
10:15
Szécsényi István (City University, London)
Entanglement Content of Quasiparticle Excitations
10:30
Asbóth János (MTA Wigner FK SzFI)
Quantum computer: how topology protects against decoherence
10:45
Anna Tossenberger (ORTEC, Zoetermeer)
Optimizing business processes using mathematical modelling
11:00
Meszéna Balázs (Optiver Europe, Amsterdam)
Order book dinamika vizsgálata rekurrens neurális hálókkal

11:15-11:45
Szünet kávé, bejgli :)

11:45
Drótos Gábor (U. of the Balearic Islands & CSIC)
Coarse-grained finite-time quantifiers of chaos in open flows
12:00
Kaszás Bálint (ELTE)
The Snowball Earth in a climate model with drifting parameters
12:15
Ghahraman Arash (ELTE - Chabahar Maritime University)
Three tickets to Budapest: My story to study abroad
12:30
Ódor Gergely (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)
Source Localization in Random Graphs
12:45
Rácz Miklós (Princeton University)
Finding cliques in random graphs using few probes

13:30
Ebéd és délutáni diszkusszió az A38-ban.

VISSZA AZ AKTUÁLIS PROGRAMHOZ --- BACK TO CURRENT PROGRAM

További előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.