Vissza a honlapra -- Back to home page

Vissza az oktatás lapra -- Back to teaching page


Utoljára érintve 2017 szeptember -- Page last touched September, 2017

Korábbi félévek --- Former semesters

Györgyi Géza oktatási tevékenysége ---- Teaching by G. Györgyi
Oktatás ---- Teaching --- Enseignment

GYÖRGYI Géza


2017 ősze – Fall of 2017 – Autumne 2017
 

 
Minden kurzust ezen a lapon talál, a címek alatt a tudnivalókat.


Specik és szemináriumok ill. vizsgák időpontjainak megbeszélése céljából keressenek emailen, ne telefonon.  Más ügyekben mobilon is hívhatnak.

Tömbösítés megbeszélés szerint: A speciket sűrűbben tartjuk a félév első felében, hogy korábban befejezhessük őket. A szemináriumi előadásokat egy-két alkalomra, "minikonferencia" napokra szervezzük a félév vége felé, így mindenkinek hasonló idő áll rendelkezésére felkészülni.


– "Elméleti mechanika A", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (heti 4 óra), ETR kód: ff1c1ea1. A gyakorlatokat Vigh Máté tartja, http://vighmate.web.elte.hu/ , a gyakorlaton elhangzottak jegyzete a Google Drive-ra felkerül, és a pénteki órájának felvételét felteszi a youtube-ra.

Tudnivalók az órákról:

Az előadásokat általában egyben tartjuk, alkalmanként azonban hallgatók kérésére 5-6 perc szünet beiktatható. mindkét óra helye Északi tömb,0.81. Ortvay Rudolf terem. Az előadások ideje kedd 16:10–17:40 és péntek 13:00-14:30. Az órák anyagát vetítjük, a diák egyben a jegyzetet alkotják. Az előadás alatt a diákon a címekre, listákra, pirossal kiemelt szövegre, egyenletekre és ábrákra koncentráljanak. Egyéb szöveget az előadás alatt nem célszerű végigolvasni, nagyrészt azért készült, hogy a diák jegyzetként önállóan is forgathatók legyenek, az óra alatt a szóbeli magyarázatra tessék figyelni.


Tudnivalók a jegyzetről:

Nem végleges, jelenleg készül latexben, bármikor frissíthetem. Letölthető PDF-ben a kurzus végén lezárt 2017.12.19-i verzió és az azóta kisebb javításokkal frissített aktuális jegyzet. Verziószámot nem hordoznak, az időpecsétjük egyértelműen azonosítja őket. Minden kedves hallgatónak, aki a figyelmemet hibákra felhívta, ezúton fejezem ki köszönetemet.

A diák formátuma fekvő A5, ha Acroread-del nyomtatják, akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadhatják, hogy két fekvő A5 lap kerüljön egy álló A4-re.

A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás az egyenletekre, ábrákra, fejezetekre. Kattintás visz a céloldalra (előfordulhat, hogy az előtte levőre). Az Acroread a hiperugrás után az ALT + "balra nyíl" lenyomására visszavisz a hivatkozó oldalra, több egymást követő ugrást megjegyez, s közöttük az ALT + "jobbra/balra nyilak" révén közlekedhetünk. Az Okular PDF-nézőben a SHIFT + ALT + nyilak használhatók. A PDF-nézők eszköztár-lécére is kitehetők az "előző / previous view" és a "következő / next view" gombok.

Tudnivalók a vizsgáról:

Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék. A hallgatók kérésére külön tételsor is készült, kevésbé részletes, mint a tartalomjegyzék, de azonos anyagra vonatkozik. A feleletet táblánál adja elő a hallgató a jegyzeteiből, melyeket a helyszínen, a felkészülése során vetett papírra.

A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.
a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (az egyes feladatok 50 dia oldalnál ne legyenek közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idei Ortvay bármilyen témájú versenyfeladatának megoldását adta elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a hallgató megítélését a vizsgán javíthatja, noha konkrét ígéretet erről előre nem tehetek.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, esetleg csak átmenni kíván. Az elképzelésükről a vizsga elején érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart. teaching2

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem általam előadott anyagból vizsgázik, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató. Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

Azt, aki bejelenti a tétel kiadása előtt, hogy nem kíván aznap vizsgázni, igazoltan hiányzónak hajlandó vagyok bejelölni, és feliratkozhat későbbi időpontra (ha ilyet talál).


– "Klasszikus tér- és sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155:02. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható "Elektrodinamika-II" előadás volt III. éves fizikusoknak. A kurzus a Műegyetemen is akkreditált, mérnök- fizikus hallgatók felvehetik. Az előadás anyaga innen letölthető PDF.


–"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen javasoljuk, de a specire nem járó hallgatóknak is ajánlott.

Kiosztottuk a témaköröket: (1-2) Bevezetés a Riemann-geometriába fizikusoknak: a kovariáns deriválttól a Riemann- és Weyl-tenzorokon át a Fermi–Walker-transzportig. (3) Az Einstein–Hilbert-hatás, az Einstein-egyenlet és az energiamegmaradás. (4) A Schwarzschild-megoldás. (5) Az általános relativitáselmélet néhány alapjelensége különféle vonatkoztatási rendszerekből. (6) A Friedmann–Robertson–Walker kozmológia.

Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk, a diák elkészítése része a szeminárium követelményeinek. A latex formátumot javasolom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály) ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn, így készült az Elméleti Mechanika A jegyzet). Ajánlom, hogy használják a PDFLatex-et. Szükség esetén a felkészülés folyamán keressenek konzultáció céljából. Minden előadó legkésőbb a szeminárium előtt egy héttel a diáit küldje el nekem.

A kollégáik előadásainak meghallgatása általában kötelező, távolmaradást velem egyeztessenek minden esetben.

*             *             *

A szemináriumokat megtartottuk, anyagaikat a Google Drive-ban ezen a kötésen lehet elérni.– "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.– "Rugalmas és áramló közegek mechanikája", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az Elméleti Mechanika kurzusba nem fért, pontmechanikai részét speciként tartom a tavaszi félévben. Ennek folytatásaként a közegek mechanikáját tárgyalja a jelen kurzus emelt szinten. Az alábbi témák nem a félév szigorú terve, ilyen és hasonló problémákat tárgyalunk:

                → A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
                → A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
                → Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
                        - anharmonikus kényszerrezgések,
                        - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
                        - lemezek Föppl–von Kármán-egyenletei
                        - hártyák felülete és stabilitásuk.
                → Hidrodinamika:
                        - kétdimenziós áramlások részletesebb vizsgálata, a repülés elemei
                        - nehézségi hullámok,
                        - határrétegek,
                        - a Navier–Stokes-egyenlet megoldásai speciális esetekben. 2017 tavasza -- Spring of 2017 -- Printemps 2017-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", BSc és MSc hallgatói szeminárium,  fffn9e45:02. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk.  Ehhez a latexet ajánlom, minta fájlok itt találhatók: a) beamer (vetített diákra készült osztály),   b) fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a beamer helyet foglaló menüi nélkül, a fejezetek, egyenletek és ábrák html linkekkel ellátva).

A hallgatók a szemináriumi témákra való felkészülést megkezdték, az előadások időpontjáról később egyeztetünk.

  
-- Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E.
Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza. Konzultációs formában tartjuk igény szerint, időpont ügyében keressenek meg.-- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt, speciálkollégium, heti két óra, II. éveseknek  ff1n9g92

Az első előadást február 22-én, szerdán, 16:15-kor kezdjük. Az 5.134A szobámnál vagy én várom a hallgatókat, vagy ki lesz írva a tanterem száma. Az első órán megbeszéljük, hogyan tömbösítünk (a következő időpontok merültek fel: kedd 16:15, szerda 16:15, csütörtök 16:45). Azért indul késve a kurzus, mert könyöktáji alagút szindrómával nemrégen műtöttek.
Az őszi félévben is folytatom a kurzust (Rugalmas és áramló közegek mechanikája, gyakorlatilag Elméleti Mechanika III), a két kurzus együttes tematikája a következő.
--> Kis égi mechanika:
  - Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
  - bolygópályák időfüggésének számítása numerikus és analitikus módszerekkel,
  - perihélium elfordulás,
  - redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk.
--> Hamiltoni mechanika -- kiegészítés:
  - kanonikus transzformációk,
  - hatás- és szögváltozók.
--> Variációs elvek a klasszikus mechanikában -- kiegészítés:
  - a mechanikai Fermat-elv: Maupertuis elve,
   - anholonom kényszerek variációs megközelítése.
   - sebességfüggő kényszerek, Gauss-elv.
--> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
--> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
--> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
   - anharmonikus kényszerrezgések,
   - rudak Euler-instabilitása,
   - nemlineáris súrlódási erők,
   - lemezek Föppl--von Kármán-egyenletei,
   - hártyák egyensúlya és stabilitásuk.
--> Hidrodinamika:
   - kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
   - nehézségi hullámok,
   - határrétegek.
A félév végén jegyet lehet szerezni a) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be a hallgató; b) hagyományos szóbeli vizsgával.   A házi feladatok megoldóit kérdezhetem az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de tájékozottságot elvárok.-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1. A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk, a jegyet persze a vizsgaidőszakban írom be.

Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat. Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni a vizsgán.

Az őszi kurzus leírása itt található a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.-- "Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII. éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. Konzultációs formában tartjuk igény szerint, időpont ügyében keressenek meg.

Letölthető jegyzet PDF-ben.
2016 ősze -- Fall of 2016


Konzultáció céljából vagy más ügyek miatt bármikor kereshetnek a honlapon jelzett telefonszámokon vagy emailen. 

---

Courses described in English are held in English. If the web tool NEPTUN has only Hungarian text, you can identify the course by its code number. Write to me to negotiate the time of the course.-- "Elméleti mechanika", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (heti 4 óra), ETR kód: ff1c1ea1.
Kedd 12:15-13:45, 0.89 Jedlik Ányos terem, csütörtök 8:30-10, 2.54 Novobátzky Károly terem. A gyakorlatokat Török Csaba tartja. 

Jegyzet készül latexben, folyamatosan frissítem, a jelenlegi  verzió innen PDF-ben letölthető. (Ez a legutóbbi, hallgatói fogyasztásra alkalmas változat, verziószáma nincs, az időpecsétje egyértelműen azonosítja.)

Ha Acroread-del nyomtatják a fekvő A5 dia formátumú jegyzetet, akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadhatják, hogy két fekvő A5 lap kerüljön tenni egy álló A4-re. A kézírásos jegyzet a fekvő lapok mellett két álló A4 oldalt tartalmaz, ezek nyomtatáskor külön kezelendők.

A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás az egyenletekre, ábrákra, fejezetekre. Kattintás visz a céloldalra (esetleg kissé hibásan az előtte levőre). Az Acroread a hiperugrás után ALT + "balra nyíl" lenyomására visszavisz a hivatkozó oldalra, több egymást követő ugrást megjegyez, s közöttük az ALT + jobbra/balra nyilak révén közlekedik. Az Okularban a SHIFT + ALT + nyilak használhatók.  A PDF néző eszköztár-lécére is kitehetők az "előző/previous view" és "következő/next view" gombok, melyekkel a hiperkötések közötti navigáció könnyebbé tehető.

                           Tudnivalók a vizsgáról:

Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék, s a vizsgakérdést a tartalomjegyzékből választjuk.  A feleletet táblánál adja elő a hallgató a jegyzeteiből, melyeket a helyszínen, a felkészülése során vetett papírra. 

A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.
a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (az egyes feladatok 50 dia oldalnál ne legyenek közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idei Ortvay bármilyen témájú versenyfeladatának megoldását adta elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a hallgató megítélését a vizsgán javíthatja, noha konkrét ígéretet erről előre nem tehetek.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, esetleg csak átmenni kíván. Ezért a céljukról a vizsga elején érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem általam előadott anyagból vizsgázik, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató. Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

Azt, aki bejelenti a tétel kiadása előtt, hogy nem képes aznap vizsgázni, igazoltan hiányzónak hajlandó vagyok bejelölni, és feliratkozhat későbbi időpontra (ha ilyet talál).

-- "Introduction to analytical mechanics", 2 hours lecture (ff1c1ea1a)+1 exercise (ff1c2ea1a) per week, for foreign exchange students: Introduction to Lagrangean and Hamiltonian point mechanics, assuming background in Newtonian mechanics.

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155/1. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható "Elektrodinamika-II" előadás volt III. éves fizikusoknak. A Műegyetemen is akkreditált, mérnök- fizikus hallgatók felvehetik. Az előadás anyaga innen letölthető PDF.  "Utolsó utáni", fakultatív órát tartottunk 12.14-én, a táblaképek a Dropboxban érhetők el.  Két tábla fotót utólag, kiegészítésképpen tettem hozzá.

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen ajánlott. de a specire nem járó hallgatóknak is ajánlott. A szemináriumon régebben elemi szintről indulva önképzőkör keretében a Riemann-geometriát és fizikai következményeit dolgoztuk fel. Speciálisabb témák at is adhatok, ill. bárki hozhat ilyet (azaz választhat olyat, amit én nem ajánlottam, de ő maga szeretne kidolgozni.) Az elmúlt években feldolgozott témákra példák: (i) Hidrodinamikai lökéshullámok, (ii) Szolitonok nemlineáris rendszerekben, (iii) Véges-elem analízis, mint variációs probléma.  (iv) Spin transzport görbült téridőben.  A "klasszikus" címet annyiban követjük, hogy kvantumtérelméleti témákat más szemináriumokhoz ajánlunk.  

Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. A latex formátumot javasolom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály) ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn, így készült az Elméleti Mechanika jegyzet). Minden előadó a szeminárium előtti hétig a diáit kéretik nekem bemutatni, időpontot egyénileg egyeztetünk. 

Az előadásokat 2016. decemberében két napon át "minikonferencia" formájában, egymás után tartottuk (azaz tömbösítettük a szemináriumot). Anyaguk egyetemi hallgatók számára kérésre hozzáférhető, az, akit érdekel, írjon nekem elevelet.

-- "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.

-- "Mechanics of elastic and flowing media" two hours per week, for foreign exchange students, code No.: ff1n9g92. Elements of elasticity and hydrodynamics via variational approaches, including technical details of some salient problems.

-- "Rugalmas és áramló közegek mechanikája", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az Elméleti Mechanika kurzusba nem fért, pontmechanikai részét speciként tartom a tavaszi félévben. Ennek folytatásaként a közegek mechanikáját tárgyalja a jelen kurzus emelt szinten.  Az alábbi témák nem a félév szigorú terve, ilyen és hasonló problémákat tárgyalunk:

                --> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
                --> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
                --> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
                        - anharmonikus kényszerrezgések,
                        - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
                        - lemezek Föppl-von Kármán egyenletei
                        - hártyák felülete és stabilitásuk.
                --> Hidrodinamika:
                        - kétdimenziós áramlások részletesebb vizsgálata, a repülés elemei
                        - nehézségi hullámok,
                        - határrétegek,
                        - a Navier-Stokes egyenlet megoldásai speciális esetekben.


  2016 tavasza -- Spring of 2016


Specik és szemináriumok időpontjait 02.09-én 14:00 órakor (BSc órák) és 02.09-én 15:00 órakor (MSc. órák) beszéljük meg.
Keressenek meg emailben, ha valamelyik időpont nem felelne meg.

Kurzusokat szívesen tömbösítek!


Courses described below in English, are held in English. If the web tool NEPTUN has only Hungarian text, you can identify the course by its code number. I will negotiate the time of the courses by email circulars to registered students, if you do not get such please write to me.-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. A latexet ajánlom, minta fájlok itt találhatók: a) beamer (vetített diákra készült osztály),   b) fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a beamer helyet foglaló menüi nélkül, a fejezetek, egyenletek és ábrák html linkekkel ellátva).

Tematika megbeszélése ügyében keressenek meg.  Hallgatók is hozhatnak témát, egyébként én adok.


  
-- Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E.
Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza. -- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt, speciálkollégium, heti két óra, II. éveseknek  (Hivatalos nevén "Rugalmas és áramló közegek mechanikája". azonban a pontmechanika néhány kimaradt kérdésével kezdjük.)  ff1n9g92.  Ideje: péntek 12:15-14:00, helye: 4.52. (Sas Elemér) terem.

Az őszi félévben is folytatom (Elméleti Mechanika III), a két kurzus együttes tematikája a következő.
--> Kis égi mechanika:
   - Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
   - bolygópályák időfüggésének számítása numerikus és analitikus módszerekkel,
   - perihélium elfordulás,
   - redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk.
--> Hamiltoni mechanikai kiegészítés:
    kanonikus transzformációk, hatás- és  szögváltozók.
--> Variációs elvek a klasszikus mechanikában:
   - a mechanikai Fermat-elv: Maupertuis elve,
   - anholonom kényszerek variációs megközelítése.
  
- sebességfüggő kényszerek, Gauss-elv.

--> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
--> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
--> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
  - anharmonikus kényszerrezgések,
  - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
  - lemezek Föppl-von Kármán egyenletei - hártyák felülete és stabilitásuk.
--> Hidrodinamika:
  - kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
  - nehézségi hullámok,
  - határrétegek.
A félév végén jegyet lehet szerezni a) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be; b) hagyományos szóbeli vizsgával.   A házi feladatok megoldóit kérdezhetem az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de tájékozottságot elvárok.-- "Theoretical mechanics" 2 hours lectures (ff1c1eb1) +1 exercise (ff1c2eb1) per week, to foreign exchange students. It is an introduction to analytical point mechanics, that is, Lagrangean and Hamiltonian theory, profusely with examples. I grade by homeworks, presented over the semester or at the end of it.


--"Theoretical mechanics II" (officially Mechanics of elastic and flowing media" " ff1n9g92) two hours lecture per week, for foreign exchange students.  Subject: after complementing the point mechanics course of the previous semester, I outline the theory of classical continua, elasticity and hydrodynamics, from elements to some salient problems. Grading will be by homeworks, presented over the semester or at the end of it.
Time: to be agreed upon.-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1. A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk, a jegyet persze a vizsgaidőszakban írom be.

Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat.  Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni a vizsgán.

Az őszi kurzus honlapja a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.-- "Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van.

Letölthető jegyzet PDF-ben.2015 ősze -- Fall of 2015


Specik és szemináriumok időpontjait 09.10-én 14 órakor (MSC. órák) és 09.11-én 12 órakor (BSc. órák) beszéljük meg. Keressenek meg emailben, ha szükséges.

---

Courses described in English are held in English. If the web tool NEPTUN has only Hungarian text, you can identify the course by its code number. I will negotiate the time of the courses by circulars to registered students, if you do not get such please write to me.-- "Elméleti mechanika", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (heti 4 óra), ETR kód: ff1c1ea1. Hétfő 10:15-12, 0.89 Jedlik Ányos terem, szerda 8:15-10, 2.54 Novobátzky Károly terem. A gyakorlatokat tartja Czank Tamás és Török Csaba.

Jegyzet készül latexben, fekvő A5 dia formában, az aktuális verzió ("0.9x" jelzi, hogy nem végleges, bármikor frissülhet, a dátum azonosítja a verziókat) PDF-ben letölthető. A Hamilton formalizmus fejezete egyelőre kéziratban áll rendelkezésre.* Ha Acroread-del nyomtatják a diákat, akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadható, hogy két fekvő A5 lap kerüljön tenni egy álló A4-re. A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás egyenletekre, ábrákra, fejezetekre, kattintás visz a céloldalra (esetleg az előtte levőre). Az Acroreadben a hiperugrás után ALT + "balra nyíl" visszamegy a hivatkozó oldalra, az egymást követő ugrások között az ALT + nyilak közlekednek.

           ;             ;   Tudnivalók a vizsgáról:

Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék, s a vizsgakérdést a tartalomjegyzékből választjuk.  A feleletet táblánál adja elő a hallgató a jegyzeteiből, melyeket a helyszínen, a felkészülése során vetett papírra. 

A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.
a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (az egyes feladatok 50 dia oldalnál ne legyenek közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idei Ortvay bármilyen témájú versenyfeladatának megoldását adta elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a hallgató megítélését a vizsgán javíthatja.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, esetleg csak átmenni kíván. Ezért szándékukról előre érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem előadott anyagot, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató. Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

* A link javított változatra mutat, a 12. és 13. oldalakat kicseréltem. Ezek álló A4 oldalak, nyomtatáskor külön kezelendők.

-- "Introduction to analytical mechanics", 2 hours lecture (ff1c1ea1a)+1 exercise (ff1c2ea1a) per week, for foreign exchange students: Introduction to Lagrangean and Hamiltonian point mechanics, assuming background in Newtonian mechanics.

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155/1. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható Elektrodinamika-II előadás volt III. éves fizikusoknak. A Műegyetemen is akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók felvehetik. Az előadás anyaga: PDF.  Összevontuk a Rugalmas és áramló közegek mechanikája II. specivel, a klasszikus térelmélet módszerei, fizikai alkalmazásai köré centrálva. Tömbösítve kezdjük, időpontok: kedd 16:15 és péntek 12:15, hely: 4.52. Sas Elemér terem.

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen ajánlott. de a specire nem járó hallgatóknak is ajánlott. A szemináriumon régebben elemi szintről indulva önképzőkör keretében a Riemann-geometriát és fizikai következményeit dolgoztuk fel. Speciálisabb témák at is adhatok, ill. bárki hozhat ilyet (azaz választhat olyat, amit én nem ajánlottam, de ő maga szeretne kidolgozni.) Az elmúlt években feldolgozott témákra példák: (i) Hidrodinamiai lökéshullámok, (ii) Szolitonok nemlineáris rendszerekben, (iii) Véges-elem analízis, mint variációs probléma.  (iv) Spin transzport görbült téridőben.  A "klasszikus" címet annyban követjük, hogy kvantumtérelméleti témákat más szemináriumokhoz ajánlunk. 

Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. A latex formátumot javasolom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály) ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn, így készült az Elméleti Mechanika jegyzet). Minden előadó a szeminárium előtti héten a diáit kéretik nekem bemutatni, időpontot egyénileg egyeztetünk.

-- "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.

-- "Mechanics of elastic and flowing media" two hours per week, for foreign exchange students, code No.: ff1n9g92. Elements of elasticity and hydrodynamics via variational approaches, including technical details of some salient problems.


-- "Rugalmas és áramló közegek mechanikája II", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az Elméleti Mechanika kurzusba nem fért részét a tavaszi félévben terveztem elmondani a Rugalmas és áramló közegek mechanikája specin. Címével ellentétben ezen csak pontmechanikai kiegészítő hangzott el, a jelen II. jelű kurzusban azonban valóban a
közegek mechanikáját fogjuk tárgyalni.  Az alábbi témák nem a félév szigorú terve, ilyen és hasonló problémákat tárgyalunk:

                --> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
                --> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
                --> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
                        - anharmonikus kényszerrezgések,
                        - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
                        - lemezek Föppl-von Kármán egyenletei
                        - hártyák felülete és stabilitásuk.
                --> Hidrodinamika:
                        - kétdimenziós áramlások részletesebb vizsgálata, a repülés elemei
                        - nehézségi hullámok,
                        - határrétegek,
                        - a Navie-Stokes egyenlet megoldásai speciális esetekben.

Összevontuk a Klasszikus sugárzáselmélet specivel, a klasszikus térelmélet módszerei, fizikai alkalmazásai köré centrálva. Tömbösítve kezdjük, időpontok: kedd 16:15 és péntek 12:15, hely: 4.52. Sas Elemér terem.
  2015 tavasza -- Spring of 2015
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. A latexet ajánlom, minta fájlok itt találhatók: a) beamer (vetített diákra készült osztály),   b) fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a beamer helyet foglaló menüi nélkül, a fejezetek, egyenletek és ábrák html linkekkel ellátva).


  
-- Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E.
Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza.  Konzultációs formában.-- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt, speciálkollégium, heti két óra, II. éveseknek  (Hivatalos nevén "Rugalmas és áramló közegek mechanikája". ff1n9g92).  Ideje: péntek 12:15-14:00, helye: 4.52. (Sas Elemér) terem.

A következő félévben is folytatom, a két kurzus együttes tematikája a következő.
--> Kis égi mechanika:
- Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
- bolygópályák időfüggésének számítása numerikus és analitikus módszerekkel,
- perihélium elfordulás,
- redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk.
--> A hamiltoni mechanika hatás- és szögváltozókkal.

Az április 10-i előadás elmarad emiatt a rendezvény miatt:  Statisztikus Fizikai Nap 2015

--> Variációs elvek a klasszikus mechanikában:
- a mechanikai Fermat-elv: Maupertuis elve,
- sebességfüggő kényszerek, Gauss-elv.
--> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
--> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
--> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
- anharmonikus kényszerrezgések,
- rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
- lemezek Föppl-von Kármán egyenletei - hártyák felülete és stabilitásuk.
--> Hidrodinamika:
- kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
- nehézségi hullámok,
- határrétegek.
A félév végén jegyet lehet szerezni a) 4 hét előadásainak anyagáról elkészített elektronikus jegyzet készítésével; b) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be; c) 2 heti elődásról készített jegyzet és 50%-nyi házi feladat bemutatásával; végül természetesen d) hagyományos szóbeli vizsgával. Jegyzet készítése előtt egyeztessenek velem, a minta fájl innen letölthető:  fekvő A5 article osztály. Házi feladatok megoldóit és jegyzetkészítőket is kérdezhetek az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de természetesen tájékozottságot elvárok.-- "Theoretical mechanics" 2 hours lectures (ff1c1eb1) +1 exercise (ff1c2eb1) per week, to foreign exchange students. It is an introduction to analytical point mechanics, that is, Lagrangean and Hamiltonian theory, profusely with examples. I grade by homeworks, presented over the semester or at the end of it.


--"Theoretical mechanics II" (officially Mechanics of elastic and flowing media" " ff1n9g92) two hours lecture per week, for foreign exchange students.  Subject: after complementing the point mechanics course of the previous semester, I outline the theory of classical continua, elasticity and hydrodynamics, from elements to some salient problems. Grading will be by homeworks, presented over the semester or at the end of it.
Time: Tuesdays at 16:00 hours; Place: my office (5.134A).-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1. A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk.  Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat.  Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni.

Az őszi kurzus honlapja a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.-- "Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. Konzultációs formában.

Letölthető jegyzet PDF-ben.


-- "Komplex rendszerek információelmélete"  speciálkollégium III-V. éveseknek, ff2n9g03.  Czégel Dániel tartja az előadásokat, a tematika itt érhető el: http://czegeld.wix.com /teaching#!infoelm/cxfj


Oktatás 2014 őszén -- Teaching in the Fall of 2014

Specik és szemináriumok időpontjait körlevelekben egyeztetem a jelentkezőkkel!
---
I negotiate the time of special courses by circulars to registered students.
 
VIZSGÁRA JELENTKEZNI A NEPTUNON KERESZTÜL LEHET, S TOVÁBBI VIZSGAIDŐPONTOKAT IS KÉRHETNEK TŐLEM.  


-- "Elméleti mechanika", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (4 óra), ETR kód: ff1c1ea1. Hétfő 8:15-10, csütörtök 8:15-10, a 2.54. (Novobátzky) teremben. Gyakorlatok: Czank Tamás,Török Csaba.

Jegyzet készül fekvő A5 dia formában, az aktuális verzió PDF-ben, továbbá a Hamilton formalizmus kiegészítő kéziratban letölthető(*). Ha acroread-del nyomtatják akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadható, hogy több dia kerüljön egy oldalra; érdemes két fekvő A5 lapot tenni egy álló A4-re. A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás egyenletekre, ábrákra, fejezetekre. Sajnálatos módon néha nem a cél oldalra, hanem az előtte levőre visznek, ha valaki kideríti, a hiba hogyan orvosolható, legyen szíves nekem megírni. Az Acroreadben a hiperugrás után ALT + "balra nyíl" visszamegy a kiinduló oldalra, az egymást követő ugrások között az ALT + nyilak közlekednek.

A vizsgáról: Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék, s a vizsgakérdést a tartalomjegyzékből választjuk a helyszínen. Az előadáson a vizsgaanyagot finomíthatjuk, például egyes részek a gyakorlatra kerülhetnek.  A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg.  Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.

a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (több feladat 50 oldalnál ne legyen közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idén Ortvay versenyfeladat megoldást adott elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a vizsgajegyet javíthatja.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, vagy akár csak átmenni kíván. Ezért szándékukról előre érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem előadott anyagot, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató.  Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

* Javított változat, a 12. és 13. oldalakat kicseréltem. Ezek álló A4 oldalak, nyomtatáskor külön kezelendők. 

-- "Introduction to analytical mechanics", 2 hours lecture +1 exercise per week, for foreign exchange students, code No.: being allocated, inquire if necessary. For foreign exchange students, it is mostly about Lagrangean and Hamiltonian point mechanics.  

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155/1. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható Elektrodinamika-II előadás volt III. éves fizikusoknak.  A Műegyetemen akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az előadás anyaga: PDF.

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen ajánlott. Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. A latexet ajánlom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály)  ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn).  Témák megbeszélés szerint, hallgatók maguk javasolhatnak és én is adhatok. Minden előadó a szeminárium előtti héten a diáit kéretik nekem bemutatni, időpontot egyénileg egyeztetünk.

-- "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.

-- "Mechanics of elastic and flowing media" two hours per week, for foreign exchange students, code No.: ff1n9g92. Last semester we discussed elasticity, now the subject is hydrodynamics from elements to some salient problems.

-- "Rugalmas és áramló közegek mechanikája II", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az alap Elméleti Mechanika kurzusba nem fért részét a tavaszi félévben terveztem elmondani a Rugalmas és áramló közegek mechanikája specin. Ezen címével ellentétben csak a pontmechanikai kiegészítő hangzott el, most azonban valóban a közegek mechanikáját fogjuk tárgyalni.Oktatás 2014 tavaszán
 
"Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1.Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt és itt található. Tanító anyag a beamerhez itt, az ismerkedést  "quick tour" fejezet végén letölthető példával érdemes kezdeni.

   
Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza.  Konzultációs formában tartjuk.

VIZSGÁRA JELENTKEZNI A NEPTUNON KERESZTÜL LEHET, S TOVÁBBI VIZSGAIDŐPONTOKAT IS KÉRHETNEK TŐLEM.  
 

VIZSGÁRA JELENTKEZNI A NEPTUNON KERESZTÜL LEHET, S TOVÁBBI VIZSGAIDŐPONTOKAT IS KÉRHETNEK TŐLEM.   -- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt, speciálkollégium, heti két óra, II. éveseknek
(Hivatalos nevén "Rugalmas és áramló közegek mechanikája".)

Ideje: csütörtök 12:15.
Helye: 5.89 (16. szemináriumi terem).

A március 13-ikai előadás a hallgatók tanulmányi útja miatt elmarad!


Tematika:
--> Egy kis égi mechanika:
- Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
- bolygópályák időfüggésének számítása,
- redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk;
--> A hamiltoni mechanika hatás- és szögváltozókkal;
--> Variációs elvek a klasszikus mechanikában:
- a mechanikai Fermat-elv: Maupertuis elve,
- általánosított anholonom kényszerek és a Gauss-elv.
--> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
- anharmonikus kényszerrezgések,
- rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
- lemezek Föppl-von Kármán egyenletei.
--> Hidrodinamika:
- kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
- nehézségi hullámok,
- határrétegek.

A félévnek vége, kontinuum mechanikára nem maradt idő, viszont a pontmechanikában több nem előre tervezett témakört is bevettem.  Remélem így is hasznos volt. Őszre specit hirdetek a maradék anyagról.  


Vizsgát kiválthat 4-5 tanóra anyagának latexbe írása, tessék hozzám fordulni.  Egyelőre a múl félévi hamiltoni mechanika és a jelen félév utolsó 4 óráját adtam ki. --"Theoretical mechanics II" (Mechanics of elastic and flowing media") two hours per week, for Brazilian exchange students.  Subject: theory of classical continua, elasticity and hydrodynamics, from elements to some salient problems.

  Last session: June 2, Monday, 16:00.
Place: my office 5.134A.
Evaluation is done by homeworks presented over the semester, grades will be given on June 2.


 
-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1.
  
A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk.  Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat.  Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem pr
óbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni.

Az őszi kurzus honlapja a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.


VIZSGÁRA JELENTKEZNI A NEPTUNON KERESZTÜL LEHET, S TOVÁBBI VIZSGAIDŐPONTOKAT IS KÉRHETNEK TŐLEM.  

  
"Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van.

Letölthető jegyzet PDF-ben.

VIZSGÁRA JELENTKEZNI A NEPTUNON KERESZTÜL LEHET, S TOVÁBBI VIZSGAIDŐPONTOKAT IS KÉRHETNEK TŐLEM.

Oktatás 2013 őszén


-- "Elméleti mechanika", előadás, ETR kódok: ff1n1ea1/1, fffn132/b1.  (4 előadás +2 gyakorlat óra)  Hétfő 8:15-10 (0.65 Than Károly terem) péntek 10:15-12 (-1.64).

Jegyzet készül dia formában, az aktuális verzió PDF-ben, továbbá a Hamilton formalizmus kiegészítő kézirat letölthető.    Ha a letöltéssnél akadályba ütköznek, akkor írjanak nekem erről emailt!  A diák latex kerete (melybe az anyagot input utasításokkal tehetjük bele) innen letölthető. Számos hasznos szimbólum és más definíció van benne. Nincs külön dia formázás, article módban fekvő A5-ös lapokat generál. 
Ha acroread-del nyomtatják akkor a "print" felületen egy legördülő menüben megadható, hogy több dia kerüljön egy  oldalra; érdemes két fekvő A5 lapot tenni egy álló A4 lapra.  Megjegyzés: A latex jegyzetben működnek a hiperhivatkozások, azonban nem a cél oldalra, hanem az előtte levőre visznek.  Ha valaki kideríti, ez a hiba hogyan orvosolható, legyen szíves nekem megírni.
 
Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék, s a vizsgakérdést a tartalomjegyzékből választjuk a helyszínen. Az előadáson a vizsgaanyagot finomíthatjuk, például egyes részek a gyakorlatra kerülhetnek. 

Vizsga helyszíne: az 5.134A irodám. 
Legyenek szívesek névsorban érkezni,  9-kor az első négy, 11-kor a következő három, 1-kor a következő három, stb.  Várakozási időre így is lehet számítani, délutáni vizsgázó telefonon érdeklődhet nálam, számaim a honlap nyitó oldalán találhatók.
 
Ha valaki nem készült a teljes anyagból, de már nem tudott lejelentkezni, az minél hamarabb közölje ezt velem, személyesen vagy telefonon.  Nem megkezdett vizsgát nem értékelek. Értesítés nélküli távolmaradás nem javallott.
 
A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg.  Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.

a) Egy legalább 4 pontot érő gyakorló feladat megoldását bemutatja.
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idén Ortvay versenyfeladat megoldást adott elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).

d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a vizsgajegyet javíthatja.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, vagy akár csak átmenni kíván. Ezért szándékukról előre érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem előadott anyagot, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató.  Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet
a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

-- "Theoretical mechanics" (2
hours lecture +1 exercise) For Brazilian exchange students.  If anyone wants to be graded, write an email.
 
-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium. ETR kód: fffn155/1.  (2 óra)  Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható Elektrodinamika-II előadás volt III. éves fizikusoknak.  A Műegyetemen akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az előadás anyaga: PDF.
 
--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak.   ETR kód: fffn9e40/1. (2 óra)  A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára különösen ajánlott.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. Latex minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály)  ill. fekvő A5 article (saját amatőr megoldás számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn).  Témák megbeszélés szerint, hallgatók maguk javasolhatnak és én is adhatok.  Minden előadó a  szeminárium elõtti héten a diáit kéretik nekem bemutatni.

--
"Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1 (2 óra)  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. A specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Vizsgák kiírva, tessék jelentkezni.


Oktatás 2013 tavaszán

 
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt és itt található. Tanító anyag itt, a "quick tour" fejezet végén letölthető példával érdemes kezdeni.
 
Tematika kiadása folyamatban, az első előadás márciusban lesz.

******************************** 
   
-- "
Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E. Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza.

Ideje: péntek 12:15, helye: 5.135 szobám

*******************************
 
-- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt", speciálkollégium II. éveseknek ff1n9g92. A pontmechanika néhány érdekes kérdését tárgyaljuk először, majd a rugalmas és áramló közegek mechanikájának múlt félévi inkomplett anyagát egészítjük ki.

  Ideje: csütörtök 12:15, helye: 4.52 (Sas Elemér terem)

********************************
 
-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1.
  
A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi időbeosztásuk.  Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat.  Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni.
  
A vizsga szóbeli, egyszerű belépő példa megoldása után a hallgató egy tételt kap, majd felkészülést követően azt a táblánál előadja.
A tematika a leadott anyag (az aktuális verzió innen letölthető: PDF) a tartalom a tételjegyzék.

********************************
  
"Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van.

Konzultációs formában tartjuk, letölthető jegyzet PDF-ben.

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

Oktatás 2012 őszén

-- "Elméleti mechanika", előadás, ETR kódok: ff1n1ea1/1, fffn132/b1.    Az idén vetített diák PDF-ben és PS-ben letölthetők, ez a vizsgaanyag, a tartalom a tételjegyzék.  A fájlok formátuma fekvő A5, ha a pdf-et acroread-del nyomtatják akkor a "print" felületen egy legördülő menüben megadható, hogy több dia kerüljön egy A4 oldalra, tegyenek kettőt egy álló lapra.  A vizsgakérdés 5-15 oldal, nehézségi foktól és ábrák számától függő terjedelmű részre vonatkozik amelyet a tartalomjegyzékből választunk a helyszínen.  A jegyzetben az előadások dátumát feltüntettem, a szorgalmi időszakban a 271. oldalig jutottunk el.  Az utolsó óra anyaga nem kötelező, de vizsgázó jelezheti, ha ebből is kérdezhetek. 

 A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. A jegyzetben hibákat felfedező és nehezebb gyakorló feladatokat megoldó hallgatók a vizsgán előnyt élveznek.
 
-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium. ETR kód: fffn155/1.   Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható Elektrodinamika-II előadás volt III. éves fizikusoknak.  A Műegyetemen akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az előadás anyaga: Postscript PDF. A specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Vizsgák kiírva, tessék jelentkezni.
 
--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak.   ETR kód: fffn9e40/1. A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára különösen ajánlott.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt található. Témák megbeszélés szerint (hallgatók maguk javasolhatnak és én is adhatok).  Minden előadó a  szeminárium elõtti héten a diáit kéretik nekem bemutatni.  A félévet befejeztük, az előadások tematikája alább látható. 

Almásy Gergő: Fékezési sugárzás
Dénes Gábor: Thomas precesszió és a BMT egyenlet
Kaposvári István: A Riemann-tenzor és különféle jelentései
Lábszki Zoltán: Az Einstein-egyenletek, és a Friedman-féle megoldásaik
Márkus Bence Gábor: Határfeltételek a klasszikus térelméletben
Prőhle_Zsófia: Bevezetés a görbe vonalú geometriába
Sárádi András: Transzportok görbe vonalú geometriában
Werner Bence: Szimetriák és  megmaradó menyiségek, Noether -tétel

Oktatás 2012 tavaszán


 
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt és itt található. Tanító anyag itt, a "quick tour" fejezet végén letölthető példával érdemes kezdeni.
 
A kurzus akkor kezdődik, amikorra az első előadó felkészül, erről a hallgatókat értesítem.   Időpontról szavazunk, az eredmény itt látható:  http://www.doodle.com/ apc2ww9a4cbsaq56

Tematika: 

Kozics György, Magyar Péter -- Sztochasztikus folyamatok bevezető.

Biró László -- Véletlen folyamatok időbeli diszkretizációja.
Rudolf Ádám -- Véletlen folyamatok pályaintegrállal I.
Hegyi Ádám -- Véletlen folyamatok pályaintegrállal II.

Ferdinandy Bence -- Hálózatok statisztikus fizikájának alapjai.
Szabó Áron -- Hálózatok evolúciója.
 
Választható még:
X1 -- Diffúzió mint peremérték probléma: sűrűség időfüggése, küszöb fölötti és szökési idő eloszlások.
X2 -- Diffúzó véletlen közegben.
Lehet ezekre jelentkezni, további témákra javaslatokat szívesen veszek.

Előadások:
Április 13, péntek 10-12:  Kozics, Magyar (I)
Április 19: Magyar (II)
Április 26: Bíró, Rudolf
Május 3:
Ferdinandy
Május 17: Hegyi, Ládi, Szabó

******************************** 
   
-- "
Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E. Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza.

Ideje: csütörtök 8:15 között, helye: 5.89

Eddigi előadások:
február 23
március 1
március 29
április 12
április 19
május 3
május 10, rendkívüli alkalom szünteben
május 17, 9:15-12, utolsó előadás

*******************************
 
-- "Ami az Elméleti Mechanika kurzusból kimaradt: Rugalmas és áramló közegek mechanikája lagrange-i alapokról" speciálkollégium II. éveseknek ff1n9g92.  Az ETR-en a rövid cím látható : "Rugalmas és áramló közegek mechanikája".  Az Elméleti Mechanika "A" kurzus kontinuum mechanikájának hagyományos anyaga, amelyre 2011 őszén nem jutott idő.  Az első év második félévi kontinuum mechanika egy részét elkerülhetetlenül ismétli, de máshogy alapozza és persze tovább fejleszti. 

Tömbösítve tartjuk, az órák időpontjait egyedileg állapítjuk meg.
  
Helyszín:  4.52. Sas Elemér terem.
 
február 15, szerda, 16:15 
február 17, péntek, 13:30 
február 22, szerda, 16:15
február 24, péntek, 13:30 
február 29, szerda, 16:15
március 28, szerda, 16:15
március 30, péntek 13:30
április 11, szerda 16:15 -- ZH1 -- eredmények az infosheet-en találhatók. 
április 13, péntek 13:30
április 20, péntek 13:30
április 27, péntek 14:00
május 2, szerda 16:15
május 9, szerda 16:15 -- utolsó előadás
május 25, péntek, 9:15 -- ZH2

2010-ben az Elméleti Mechanika gyakorlatot Lukács Árpád tartotta, a honlap:   http://www.rmki.kfki.hu/~arpi/teaching/2010elmmech/ .  A kontinuum mechanikára kevés idő jutott, a házi feladatok közül az utolsó rész December 6/9  és a gyakorlatok utolsó két órája December 6/9, December 13/16 foglalkozik vele.  Ajánlom az Elméleti Fizika példatár I. kötetének megfelelő fejezeteit gyakorlásul.

Az előadott anyagról és a feladatokról konzultálhatunk, beszéljenek össze s javasoljanak időpontot.

********************************
 
-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1.
  
A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi időbeosztásuk.  Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat.  Ha valaki valamit nem ért, s konzultáni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni.
  
A vizsga szóbeli, egyszerű belépő példa megoldása után a hallgató egy tételt kap, majd felkészülést követően azt a táblánál előadja.
A tematika innen letölthető: vizsgatételek. 
 
Jegyzetírás  folyamatban, honlapja.< /span>

********************************
  
"Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. Konzultációs formában tartjuk, érdeklődők keressenek meg.  


********************************

OKTATÁS 2011 TAVASZÁN

 
 
Fogadóóra:  csütörtök 13:30-15 az 5.135 szobában.
Bárkit szívesen fogadok máskor is, ha van rá időm és a tisztelt hallgató megtalál. Keressenek mobilon, ha nem találnának az irodában, lehet, hogy a közelben vagyok. 
 
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt és itt található. Tanító anyag itt, a "quick tour" fejezet végén letölthető példával érdemes kezdeni. 

Szemináriumi témákat megbeszélés szerint választunk. Minden előadó a  szemináriuma elõtt legalább három nappal a
diáit kéretik nekem bemutatni.  Ideje:  csütörtök  du 16:30-18, helye: 4.70 (Anyagfizikai tanszéki tanácskozó). 

A félévet lezártuk, az előadók osztályzása megtörtént.

********************************
 
-- "
Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, fffn9e92/1, FIZ/3/027E. Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza, márc. 19-ikén frissítettem.
  
Ideje: péntek de 10:15-12, helye:  4.52, Sas Elemér terem.

 
********************************

-- "Kvantummechanika" keresztféléves gyakorlat a hallgatók kérésére kivételesen meghirdetve, ff1n2ea3/1. "Tömbösítve" tartjuk, azaz heti több órát veszünk kevesebb héten keresztül. A teljes óraszám a szokásosnál magasabb, miután most nincs párhuzamos előadás, néhány foglalkozást az alapismeretek  felfrissítésére kell szánnunk.  Gyakorló házi feladatokat az órák során írok ki, beadni nem kell őket, de a zárthelyire készüléshez hasznos őket megoldani.  Kettő normál és egy pótzárthelyit írunk. 
  
Az 1. ZH (március 28)  feladatok , eredmények.
A 2. ZH (május 27) feladatok , eredmények.
A 3. ZH (június 2) feladatok, eredmények.

*********************************

-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus,  ETR kurzuskódok: ff1n1ea1/1, fffn132/b1.

A vizsga szóbeli, egyszerű belépő példa megoldása után a hallgató egy tételt kap, majd felkészülést követően azt a táblánál előadja.OKTATÁS 2010 ŐSZÉN

-- "Elméleti mechanika", előadás, ETR kódok: ff1n1ea1/1, fffn132/b1. Idő és hely: szerda 08:15-10:00 É 2.54; csütörtök 08:15-10:00 É -1.63.   [Gyakorlatok -- (1) ff1n2ea1/1,fffn232/b1: csütörtök 10:00-12:00, helye: É (kémia) 317 (2)  ff1n2ea1/2 fffn232/b2 hétfő 10:00-12:00 helye:  É (kémia) 058, mindkettőt Lukács Árpád tartja, honlapja    http://www.rmki.kfki.hu/~arpi/teaching/2010elmmechTájékoztatásul a tavalyi vizsgatételek; az idei anyagot a 1-22. tételek, a 23-24-ről a pótórán lesz szó, nem kötelező anyag, azaz kérdezhetem, ha a hallgató ezt elfogadja.    A 2. lapon ajánlott irodalom található.  Vizsgaidőpontokat az ETR-ben meghirdettem (dec. 23, jan. 13, 18, 27), ha igény van rá, egy februári időpontot is kiírok. Reggel 9-kor kezdünk, a jelentkezők névsorban hármasával kétóránként jöjjenek, pl 9-re Almássy, Asztalos, Bakos, 11-re Csaplár, Erdei, Erdősi, stb.).  Ha a jelentkezés lezárul, a sorrendről értesítést küldök.  

A pótórát dec. 22-ikén, de 10:15-kor a 4.95-ben tartjuk. 

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium.  Korábban (pre-Bologna) kötelezõen választható Elektrodinamika-II elõadás volt III. éves fizikusoknak.  A Műegyetemen akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az elõadás anyaga: Postscript PDF. ETR kód: fffn155/1.  Időpont: hétfőn 12:15-14, hely: 4.52 (Sas Elemér terem) Vizsgaidőpontokat az ETR-ben meghirdettem (jan. 14, 17, febr. 1, reggel 9-kor kezdünk).  Saját kézzel írt jegyzet a feleletre készülés során használható, a táblánál azonban már nem.   Akik feladatmegoldással szeretnék teljesíteni a vizsgát, a megoldásokat táblánál adják elő, s nekik is feltehetek az anyag értésével kapcsolatos kérdést. 
  
--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak. A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára különösen ajánlott.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Beamer" osztályú latex minta fájl itt található. Témák megbeszélés szerint (hallgatók maguk javasolhatnak és én is adhatok).  Minden előadó a  szeminárium elõtti héten a diáit kéretik nekem bemutatni.   ETR kód: fffn9e40/1. Időpont: Hétfő 16:00-18:00, hely: 4.52 (Sas Elemér terem).  

OKTATÁS 2010 TAVASZÁN


-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", hallgatói szeminárium,  fffn9k42/1,

-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus, ff1n1ea1/1, fffn132/b1.OKTATÁS 2009 ŐSZÉN --- TEACHING IN FALL 2009


-- "Elméleti mechanika", előadás, ETR kódok: ff1n1ea1/1, fffn132/b.

Vizsgaidőpontokat meghirdettem, jelentkezni az Egységes Tanulmányi Rendszer-en keresztül lehet.

A vizsgákon segédeszköz nem használható. A vizsga belépője elemi kérdés alapfogalmakról.    A vizsgán más tételekre vonatkozó, megértést ellenőrző kérdéseket is feltehetek.

Vizsgatételek a korábbihoz képest azonos, de egyenletesebben elosztott anyaggal; ajánlott irodalmat tartalmaz. 

-- "Extrém érték statisztikák és fizikai alkalmazásaik", speciálkollégium, weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza. ETR hallgatói kód: fffn9e92/1, ill. doktori iskola kód: Fiz/3/27E.

-- "Extreme value statistics and physical applications", special course, webpage, ETR ordinary code: fffn9e92/1, PhD school code: Fiz/3/27E.

Courses are given in English if at least one member of the audience so wishes, the exam is held on the language of preference of the examined.A speciálkollégium vizsgákon saját kézzel írt jegyzet használható, részletek itt. Vizsgakövetelményeknek az előadáson ismertetett és a kurzus weblapjára feltett házi feladatok megoldásával is eleget lehet tenni. A vizsgaidőpontokat személyesen egyeztetjük, emailban is kérhetnek a hallgatók, azután vezetem be az Egységes Tanulmányi Rendszer-be. 
 
On the exam one's own handwritten notes can be used. A grade can be obtained also by solving problems announced on the course and published on the course website.  Date for exam can be asked for by contacting me, preferably by email, then I introduce it on the website of
Egységes Tanulmányi Rendszer.


--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Seminar" osztályú latex minta fájlok ebben a tar.gz-elt könyvtárban.  Témát még nem kapott hallgató keressen meg.    Az elõadó egy héttel a szemináriuma elõtt a diáit kéretik nekem bemutatni. ETR kód: fffn9e40/1.2009
TAVASZ -- SPRING -- PRINTEMPS

NEM OKTATOK MAGYAR NYELVEN --- NO TEACHING IN HUNGARIAN -- PAS D'ENSEIGMENT EN HONGROIS

OKTATÁS ANGOLUL -- TEACHING IN ENGLISH -- ENSEIGNMENT EN ANGLAIS

--- Exercises in scaling and renormalization.  Help in solving exercises and consultation in English, for students following the course in French Invariance d'échelle, group de rénormalization, held by Prof. Michel Droz.  Place: Science I, room 222, time: Wednesday, 2:15 -- 4 pm. every other week.

I received exercises in French, but some I changed, those are in English.  In order to develop your technical English skills, try to translate the French text.  To practice latex usage, produce a  problem sheet like the one for Session 1 on March 4.  Can be done in cooperation, the latex file in French together with the figure if necessary are annexed as a template.  Send in the translation by email to gyorgyi@glu.elte.hu .


Exercises for downloading

Session (Série)   Exercices for that session:

1.  March  4,     PDF (in English).
 
2:  March 18,     PDF  latex (in French) , figure    This session held in room 102.

3:  April  1,     PDF  latex (in French) , figure .

    April 15,     Spring break.

4.  April 28,     Exeptional time: Tuesday, 8:15 am, was swapped with the lecture.
                  
PDF (in English).

5.  May 13,       Back to normal time: Wednesday,2:15 pm.
                  
PDF (in French).
                   From April 28 exercise 4.2 remains a homework for this session.

6.  May 27,       PDF (in French).

If you have only partial results, or suspect errors in your solution, however, you would like to make the presentation, call on me some days before the class.  I can help you then in revising your calculation before the class.  Please write an email to set up such a meeting.


OKTATÁS 2008 ŐSZÉN --- TEACHING IN HUNGARIAN, FALL 2008

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", speciálkollégium.  Korábban (pre-Bologna) kötelezõen választható Elektrodinamika-II elõadás volt III. éves fizikusoknak.  A Műegyetemen akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az elõadás anyaga: Postscript PDF. ETR kód: fffn155/1.  Időpont: csütörtök 16:30-18, hely: 1.125

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak. A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára különösen ajánlott.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Seminar" osztályú latex minta fájlok ebben a tar.gz-elt könyvtárban. Témát még nem kapott hallgató keressen meg. Az elõadó egy héttel a szemináriuma elõtt a diáit kéretik nekem bemutatni. ETR kód: fffn9e40/1. Időpont és hely: előadónként megbeszélés szerint.

-- "Extrém érték statisztikák és fizikai alkalmazásaik", speciálkollégium, weblapja az elõadás írásos anyagát tartalmazza. ETR hallgatói kód: fffn9e92/1, ill. doktori iskola kód: Fiz/3/27E.
  Időpont: hétfő 12:15-14, hely: 1.125


A vizsgákon saját kézzel írt jegyzet használható, részletek itt.  ; Vizsgakövetelményeknek az előadáson ismertetett  feladatok megoldásával is eleget lehet tenni. 

A vizsgaidőpontokat a félév végén személyesen egyeztetjük, azután vezetem be az  Egységes Tanulmányi Rendszer-be.   Idõpontot emailban is kérhetnek a hallgatók tõlem.-- Helyettesítés szeptember végéig:  "Elméleti mechanika", A kurzus, II. fizikusoknak. Időpont/hely (északi tömb): kedd 8:15-10/0.87 és csütörtök 14:15-16/3.67. Eredeti előadó:  Tél Tamás, már átvette az előadást.

Október 9-én, csütörtökön, du. 1 és 2 óra között konzultációt tartok az általam előadott anyagról.  Ennek egy része nem szokásos tankönyvi fejezet, ezért a konzultációt minden tisztelt hallgatónak ajánlom, szükség esetén további időpontot adok.   A konzultáció mottója: "Nincs rossz kérdés, csak túl igényes oktató."  Azt nem garantálom, hogy Tél tanár úr vizsgáján hasonló elv érvényesül.


OKTATÁS 2008 TAVASZÁN --- TEACHING IN HUNGARIAN, SPRING 2008

"Rendezetlen hálózatok, Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. ETR kód: IV-V. éveseknek fffn9e15/1 , doktori hallgatóknak Fiz/StaBioKvrsz81 A kurzust konzultációs formában tartjuk.

-- "Statisztikus fizika
szeminárium",  IV-V. éves hallgatóknak. ETR kód: fffn9e45/1.értelmes témakört a hallgatónak jogában áll választani. Aki maga nem talál ilyet, annak én ajánlok.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartják a hallgatók, szerkesztõként ajánlom a latex-beli beamer csomagot. Az elõadó egy héttel a szemináriuma elõtt a diáit kéretik nekem bemutatni.
OKTATÁS 2007 ŐSZÉN --- TEACHING IN HUNGARIAN, FALL 2007


-- "Klasszikus sugárzáselmélet", kötelezõen választható Elektrodinamika-II elõadás III. éves fizikusoknak. A BMGE-n akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az elõadás anyaga: Postscript PDF. ETR kód: fffn155/1.  Időpont: csütörtök 10:15-12, hely: 5.87

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak. A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára ajánlott, noha nem kötelezõ. ETR kód: fffn9e40/1.
Időpont: csütörtök 13:50-14:55, hely: 1.124

-- "Extrém érték statisztikák és fizikai alkalmazásaik", speciálkollégium, weblapja az elõadás írásos anyagát tartalmazza. ETR hallgatói kód: fffn9e92/1, ill. doktori iskola kód: Fiz/3/27E.
Időpont: kedd 16:15-18, hely: 2.105OKTATÁS 2007 TAVASZÁN --- TEACHING IN HUNGARIAN, SPRING 2007


"Rendezetlen hálózatok, Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. ETR kód: IV-V. éveseknek fffn9e15/1 , doktori hallgatóknak Fiz/StaBioKvrsz81 A kurzust konzultációs formában tartjuk.

-- "Statisztikus fizika
szeminárium",  IV-V. éves hallgatóknak. ETR kód: fffn9e45/1. Értelmes témakört a hallgatónak jogában áll választani. Aki maga nem talál ilyet, annak én ajánlok.  Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartják a hallgatók, szerkesztõként ajánlom a latex-beli beamer csomagot. Az elõadó egy héttel a szemináriuma elõtt a diáit kéretik nekem bemutatni.  Pénteken 10 óra,  találkozó a 1.110 szobánál, első előadás ápr. 13. Program
OKTATÁS 2006 ŐSZÉN --- TEACHING IN HUNGARIAN, FALL 2006

-- "Klasszikus sugárzáselmélet", kötelezõen választható Elektrodinamika II elõadás III. éves fizikusoknak. A BMGE-n akkreditált, mérnök-fizikus hallgatók is felvehetik. Az elõadás anyaga (2006 dec. 4-iki verzió): Postscript PDF. ETR kód: fffn155/1.

--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak. A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevõi számára ajánlott, noha nem kötelezõ. ETR kód: fffn9e40/1.

-- "Extrém érték statisztikák és fizikai alkalmazásaik", speciálkollégium, weblapja az elõadás írásos anyagát tartalmazza (2007. jan. 18-án frissítettem). ETR hallgatói kód: fffn9e92/1, ill. doktori iskola kód: Fiz/StaBioKvrsz71.OKTATÁS 2006 TAVASZÁN --- TEACHING IN HUNGARIAN, SPRING 2006

-- "Rendezetlen hálózatok II. rész. Speciálkollégium IV-VIII éves fizikusoknak. Bevezetés a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. ETR kód: IV-V. éveseknek fffn9e37/ea1, doktori hallgatóknak Fiz/StaBioKvrsz81. A kurzust konzultációs formában tartjuk.

-- "Statisztikus fizika", szeminárium IV-V. éves hallgatóknak. ETR kód: fffn9e45/gy1 . Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk. "Seminar" osztályú latex minta fájlok ebben a tar.gz-elt könyvtárban. Témát még nem kapott hallgató keressen meg. Az elõadó egy héttel a szemináriuma elõtt a diáit kéretik nekem bemutatni.


OKTATÁS 2005 ŐSZÉN --- TEACHING IN HUNGARIAN, FALL 2005

--"Rendezetlen hálózatok, I. rész" speciálkollégium IV-VIII. éves fizikusoknak. Az elõadás anyaga: Postscript PDF. ETR kód: IV-V. éveseknek fffn9e15/ea1, doktori hallgatóknak FizK/StaBioKvrsz63. A kurzust 2006-ban azért nem hirdettem meg, mert az informatikus-fizikus irányhoz az Extrém statisztikák specit át kellett tennem tavaszról õszre.


TEACHING IN ENGLISH, FALL 2004 --- ANGOL NYELVŰ OKTATÁS 2004 ŐSZÉN

-- Seminar in English in theoretical physics for III-Vth graders. First run in 2004, then parts of the literature of the Tsallis formalism of nonextensive thermodynamics was worked out.  -- Angol nyelvû elméleti fizikai szeminárium III-V. éveseknek.  2004-ben indult, ekkor a nemextenzív termodinamika Tsallis formalizmusának irodalmából válogattunk.  ETR kód:  fffn9e46/gy1.

The course was not listed in later years.  --  A kurzust késõbb nem hirdették meg.


Vissza a honlapra -- Back to home page

Vissza az oktatás lapra -- Back to teaching page