Utoljára érintve: 2017 szeptember -- Page last touched: September 2017


Vissza a honlapra -- Back to home page -- Retour au page d'accueil


Konzultáció céljából vagy más ügyek miatt bármikor kereshetnek a honlapon jelzett telefonszámokon vagy emailen.Oktatás ---- Teaching --- Enseignment


GYÖRGYI Géza

2017 ősze -- Fall of 2017 -- Autumne 2017


Korábban -- Earlier -- Auparavant
 
Minden kurzust ezen a lapon talál, a címek alatt a tudnivalókat.

Fogadóórákról a kezdőlapon írtam.

Specik és szemináriumok időpontjainak megbeszélése céljából keressenek emailen.

Tömbösítés megbeszélés szerint: Tartsuk a speciket sűrűbben a félév első felében, hogy korábban befejezhessük őket. A szemináriumi előadásokat egy-két alkalomra, "minikonferencia" napokra szervezzük a félév vége felé, így mindenkinek hasonló idő áll rendelkezésére felkészülni.  


-- "Elméleti mechanika A", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (heti 4 óra), ETR kód: ff1c1ea1.

A gyakorlatokat Vigh Máté tartja ( http://vighmate.web.elte.hu/ .


                            Tudnivalók az órákról:

Az előadásokat általában egyben tartjuk, alkalmanként azonban hallgatók kérésére 5-6 perc szünet beiktatható. Mindkét óra helye az Északi tömb, 0.81. Ortvay Rudolf terem. Az előadások ideje kedd 16:10--17:40 és péntek 13:00-14:30. Az órák anyagát vetítjük, a diák egyben a jegyzetet alkotják. Az előadás alatt a címekre, listákra, egyenletekre és ábrákra koncentráljanak, a magyarázat közben hangzik el. Az írott szöveget az előadás alatt nem célszerű végigolvasni,  nagyrészt azért készült, hogy a diák jegyzetként önállóan is forgathatók legyenek. 

                           Tudnivalók a jegyzetről:

Nem végleges, jelenleg készül latexben, bármikor frissíthetem. Az aktuális verzió innen PDF-ben letölthető, verziószáma nincs, az időpecsétje egyértelműen azonosítja.

A diák formátuma fekvő A5, ha Acroread-del nyomtatják, akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadhatják, hogy két fekvő A5 lap kerüljön egy álló A4-re.

A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás az egyenletekre, ábrákra, fejezetekre. Kattintás visz a céloldalra (előfordulhat, hogy az előtte levőre). Az Acroread a hiperugrás után az ALT + "balra nyíl" lenyomására visszavisz a hivatkozó oldalra, több egymást követő ugrást megjegyez, s közöttük az ALT + "jobbra/balra nyilak" révén közlekedhetünk. Az Okular PDF-nézőben a SHIFT + ALT + nyilak használhatók.  A PDF-nézők eszköztár-lécére is kitehetők az "előző/previous view" és "következő/next view" gombok.

                           Tudnivalók a vizsgáról:

Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék, s a vizsgakérdést a tartalomjegyzékből választjuk.  A feleletet táblánál adja elő a hallgató a jegyzeteiből, melyeket a helyszínen, a felkészülése során vetett papírra. 

A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.
a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (az egyes feladatok 50 dia oldalnál ne legyenek közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idei Ortvay bármilyen témájú versenyfeladatának megoldását adta elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a hallgató megítélését a vizsgán javíthatja, noha konkrét ígéretet erről előre nem tehetek.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, esetleg csak átmenni kíván. Ezért a céljukról a vizsga elején érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem általam előadott anyagból vizsgázik, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató. Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

Azt, aki bejelenti a tétel kiadása előtt, hogy nem kíván aznap vizsgázni, igazoltan hiányzónak hajlandó vagyok bejelölni, és feliratkozhat későbbi időpontra (ha ilyet talál).


-- "Klasszikus tér- és sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155:02. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható "Elektrodinamika-II" előadás volt III. éves fizikusoknak. A kurzus a Műegyetemen is akkreditált, mérnök- fizikus hallgatók felvehetik. Az előadás anyaga innen letölthető PDF


--"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen ajánlott. de a specire nem járó hallgatóknak is ajánlott. Bevezetésképpen általában a Riemann-geometriát és fizikai következményeit dolgozzuk fel. Speciálisabb témákat is adok, ill. bárki hozhat ilyet (azaz választhat olyat, amit én nem ajánlottam, de ő maga szeretne kidolgozni.) Példák témakörökre: (i) Hidrodinamikai lökéshullámok, (ii) Szolitonok nemlineáris rendszerekben, (iii) Véges-elem analízis, mint variációs probléma. (iv) Az Einstein--Hilbert-hatás és az energiamegmaradás. (v) Az Einstein-egyenlet egyszerűbb megoldásai.  (vi) Spin transzport görbült téridőben.  A "klasszikus" címet annyiban követjük, hogy kvantumtérelméleti témákat más szemináriumokhoz ajánlunk.

Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk, a diák elkészítése része a szeminárium követelményeinek. A latex formátumot javasolom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály) ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn, így készült az Elméleti Mechanika A jegyzet). Minden előadó a szeminárium előtti hétig a diáit kéretik nekem bemutatni, időpontot egyénileg egyeztetünk.   


-- "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.


-- "Rugalmas és áramló közegek mechanikája", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az Elméleti Mechanika kurzusba nem fért, pontmechanikai részét speciként tartom a tavaszi félévben. Ennek folytatásaként a közegek mechanikáját tárgyalja a jelen kurzus emelt szinten.  Az alábbi témák nem a félév szigorú terve, ilyen és hasonló problémákat tárgyalunk:

                --> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
                --> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
                --> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
                        - anharmonikus kényszerrezgések,
                        - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
                        - lemezek Föppl-von Kármán egyenletei
                        - hártyák felülete és stabilitásuk.
                --> Hidrodinamika:
                        - kétdimenziós áramlások részletesebb vizsgálata, a repülés elemei
                        - nehézségi hullámok,
                        - határrétegek,
                        - a Navier-Stokes egyenlet megoldásai speciális esetekben.Korábban -- Earlier -- Auparavant

Vissza a honlapra -- Back to home page -- Retour au page d'accueil