Korábban – Earlier – Auparavant

Vissza a honlapra – Back to home page – Retour au page d'accueilOktatás – Teaching – Enseignment


GYÖRGYI Géza

2017 ősze – Fall of 2017 – Autumne 2017 
Minden kurzust ezen a lapon talál, a címek alatt a tudnivalókat.

Fogadóórákról a kezdőlapon írtam.

Specik és szemináriumok ill. vizsgák időpontjainak megbeszélése céljából keressenek emailen, ne telefonon.  Más ügyekben mobilon is hívhatnak.

Tömbösítés megbeszélés szerint: A speciket sűrűbben tartjuk a félév első felében, hogy korábban befejezhessük őket. A szemináriumi előadásokat egy-két alkalomra, "minikonferencia" napokra szervezzük a félév vége felé, így mindenkinek hasonló idő áll rendelkezésére felkészülni.


– "Elméleti mechanika A", előadás II. éves fizikus hallgatóknak (heti 4 óra), ETR kód: ff1c1ea1. A gyakorlatokat Vigh Máté tartja, http://vighmate.web.elte.hu/ , a gyakorlaton elhangzottak jegyzete a Google Drive-ra felkerül, és a pénteki órájának felvételét felteszi a youtube-ra.

Tudnivalók az órákról:

Az előadásokat általában egyben tartjuk, alkalmanként azonban hallgatók kérésére 5-6 perc szünet beiktatható. mindkét óra helye Északi tömb,0.81. Ortvay Rudolf terem. Az előadások ideje kedd 16:10–17:40 és péntek 13:00-14:30. Az órák anyagát vetítjük, a diák egyben a jegyzetet alkotják. Az előadás alatt a diákon a címekre, listákra, pirossal kiemelt szövegre, egyenletekre és ábrákra koncentráljanak. Egyéb szöveget az előadás alatt nem célszerű végigolvasni, nagyrészt azért készült, hogy a diák jegyzetként önállóan is forgathatók legyenek, az óra alatt a szóbeli magyarázatra tessék figyelni.


Tudnivalók a jegyzetről:

Nem végleges, jelenleg készül latexben, bármikor frissíthetem. Az aktuális verzió innen PDF-ben letölthető, verziószáma nincs, az időpecsétje egyértelműen azonosítja.

A diák formátuma fekvő A5, ha Acroread-del nyomtatják, akkor a nyomtatási opciók grafikus felületén az egyik legördülő menüben megadhatják, hogy két fekvő A5 lap kerüljön egy álló A4-re.

A hiperhivatkozások a szövegben kékre vannak színezve, ilyen minden hivatkozás az egyenletekre, ábrákra, fejezetekre. Kattintás visz a céloldalra (előfordulhat, hogy az előtte levőre). Az Acroread a hiperugrás után az ALT + "balra nyíl" lenyomására visszavisz a hivatkozó oldalra, több egymást követő ugrást megjegyez, s közöttük az ALT + "jobbra/balra nyilak" révén közlekedhetünk. Az Okular PDF-nézőben a SHIFT + ALT + nyilak használhatók. A PDF-nézők eszköztár-lécére is kitehetők az "előző / previous view" és a "következő / next view" gombok.

Tudnivalók a vizsgáról:

Általában a jegyzet a vizsgaanyag, a tartalom egyben a tételjegyzék. A hallgatók kérésére külön tételsor is készült, kevésbé részletes, mint a tartalomjegyzék, de azonos anyagra vonatkozik. A feleletet táblánál adja elő a hallgató a jegyzeteiből, melyeket a helyszínen, a felkészülése során vetett papírra.

A vizsga belépője egyszerű kérdés, amellyel a teljesen felkészületlen hallgatókat próbáljuk kiszűrni, nekik, a többi várakozónak és nekem is időt takarítva meg. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik az alábbi feltételeknek legalább az egyikét teljesítik.
a) Egy legalább 4 pontot, vagy két 3 pontot, vagy három 2 pontot érő gyakorló feladat megoldásának bemutatása (az egyes feladatok 50 dia oldalnál ne legyenek közelebb egymáshoz).
b) Az idén egy newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai Ortvay versenyfeladatra beküldött megoldása legalább 70 pontot szerzett (hozza másolatban a kitűzött feladatot, a megoldását, és a pontszámok hirdetményét, vagy ezeket az interneten mutassa meg).
c) Az idei Ortvay bármilyen témájú versenyfeladatának megoldását adta elő a hivatalos eredményhirdetésen (a verseny honlapjával igazolható).
d) Az idén newtoni, relativisztikus vagy kvantummechanikai témájú dolgozatáról TDK-konferencián előadást tartott (mutassa be a konferencia programját vagy a dolgozatát).

A jegyzetben hibák felfedezése a hallgató megítélését a vizsgán javíthatja, noha konkrét ígéretet erről előre nem tehetek.

A tételek különböző nehézségi fokúak, mást kap, aki jelest szeretne, mást, aki hármas-négyest, esetleg csak átmenni kíván. Az elképzelésükről a vizsga elején érdeklődöm. A kiadott tétel előadása után bármit kérdezhetek, könnyű tételből indulva is lehet jobb jegyet szerezni, csak hosszabb ideig tart.

Jelest a legrövidebb idő alatt úgy lehet kapni, ha nem általam előadott anyagból vizsgázik, hanem azon túlmenő kérdést válaszol meg táblánál a hallgató. Ilyenkor nincs felkészülési idő, viszont segítek, s ha nem megy, akkor presztízsveszteség nélkül tételt kérhet a jelölt és felkészülni visszavonulhat.

Azt, aki bejelenti a tétel kiadása előtt, hogy nem kíván aznap vizsgázni, igazoltan hiányzónak hajlandó vagyok bejelölni, és feliratkozhat későbbi időpontra (ha ilyet talál).


– "Klasszikus tér- és sugárzáselmélet", speciálkollégium III. éves fizikus hallgatóknak (2 óra), ETR kód: fffn155:02. Korábban (pre-Bologna) kötelezően választható "Elektrodinamika-II" előadás volt III. éves fizikusoknak. A kurzus a Műegyetemen is akkreditált, mérnök- fizikus hallgatók felvehetik. Az előadás anyaga innen letölthető PDF.


–"A klasszikus térelmélet elemei", hallgatói szeminárium III. éves fizikusoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e40:02 A "Klasszikus sugárzáselmélet"-et támogatja, ennek résztvevői számára különösen javasoljuk, de a specire nem járó hallgatóknak is ajánlott.

Kiosztottuk a témaköröket: (1-2) Bevezetés a Riemann-geometriába fizikusoknak: a kovariáns deriválttól a Riemann- és Weyl-tenzorokon át a Fermi–Walker-transzportig. (3) Az Einstein–Hilbert-hatás, az Einstein-egyenlet és az energiamegmaradás. (4) A Schwarzschild-megoldás. (5) Az általános relativitáselmélet néhány alapjelensége különféle vonatkoztatási rendszerekből. (6) A Friedmann–Robertson–Walker kozmológia.

Az előadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk, a diák elkészítése része a szeminárium követelményeinek. A latex formátumot javasolom, minta fájl itt található: beamer (vetített előadás készítéséhez ajánlott osztály) ill. fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a normál méretű betűk jól olvashatók nagy ernyőn, így készült az Elméleti Mechanika A jegyzet). Ajánlom, hogy használják a PDFLatex-et. Szükség esetén a felkészülés folyamán keressenek konzultáció céljából. Minden előadó legkésőbb a szeminárium előtt egy héttel a diáit küldje el nekem.

A kollégáik előadásainak meghallgatása általában kötelező, távolmaradást velem egyeztessenek minden esetben.

*             *             *

A szemináriumokat megtartottuk, anyagaikat a Google Drive-ban ezen a kötésen lehet elérni.– "Rendezetlen hálózatok", speciálkollégium IV-V. éveseknek és doktoranduszoknak (2 óra), ETR kód: fffn9e15:2 . Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények bemutatása a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a jelen kurzust felvehetik és a kreditet megkapják. Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. E félévben a specit konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontokban. Letölthető jegyzet PDF-ben.– "Rugalmas és áramló közegek mechanikája", speciálkollégium III. éveseknek (2 óra), ETR kód: ff1c9g93. A mechanika néhány érdekes, az Elméleti Mechanika kurzusba nem fért, pontmechanikai részét speciként tartom a tavaszi félévben. Ennek folytatásaként a közegek mechanikáját tárgyalja a jelen kurzus emelt szinten. Az alábbi témák nem a félév szigorú terve, ilyen és hasonló problémákat tárgyalunk:

                → A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
                → A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
                → Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
                        - anharmonikus kényszerrezgések,
                        - rudak Euler-instabilitása, nemlineáris súrlódási erők,
                        - lemezek Föppl–von Kármán-egyenletei
                        - hártyák felülete és stabilitásuk.
                → Hidrodinamika:
                        - kétdimenziós áramlások részletesebb vizsgálata, a repülés elemei
                        - nehézségi hullámok,
                        - határrétegek,
                        - a Navier–Stokes-egyenlet megoldásai speciális esetekben.

Korábban – Earlier – Auparavant

Vissza a honlapra – Back to home page – Retour au page d'accueilUtoljára érintve 2017. november – Last touched November, 2017 – Touché la dernière fois Novembre 2017.