Korábban – Earlier – Auparavant

Vissza a honlapra – Back to home page – Retour au page d'accueilOktatás – Teaching – Enseignment

GYÖRGYI Géza

2018 tavasza -- Spring of 2018 -- Printemps 2018Minden speci és szeminárium vizsgajegye egy évig eltartható, azaz "spájzolható".
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", BSc és MSc hallgatói szeminárium,  fffn9e45:02. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk.  Ehhez a latexet ajánlom, minta fájlok itt találhatók: a) beamer (vetített diákra készült osztály),   b) fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a beamer helyet foglaló menüi nélkül, a fejezetek, egyenletek és ábrák html linkekkel ellátva).

A témaválasztás folyamatban van. A felkészülési idő alatt egyenként kereshetnek konzultáció céljából.  Az elkészült diasorokat az előadás előtt legalább egy héttel nekem bemutatni szíveskedjenek.  A félév végén, később egyeztetett időpontban konferencianapot tartunk, melyen az összes előadás elhangzik.

Angol nyelven beszélhet az, akinek erről kreditre van szüksége; az ehhez szükséges igazolást kiadom. 


  
-- "Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92:02, FIZ/3/027E.
Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza. Konzultációs formában is tarthatjuk, időpont ügyében keressenek meg.-- "Rendezetlen hálózatok"
  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15:2.  Speciálkollégium IV-VIII. éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van.

Konzultációs formában tartjuk, alkalmanként megbeszélt időpontban.

Letölthető jegyzet PDF-ben.


-- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt", speciálkollégium, heti két óra, II-III. éveseknek,  ff1n9g92

Tömbösített órarend:  minden szerda, 08:30–10:00 óra között , 4.70. sz. tanszéki tanácsterem;  páros tanrendi heteken (amikor nincs Ortvay kollokvium) csütörtök, 14:15–16:00 óra között, 4.52. sz. Sas Elemér terem;  minden péntek, 11:05–12:00 óra között, 0.81. sz. Ortvay terem.  A kurzust a félév közepén fejezzük be.

A tematika változhat, az alábbiak tájékoztató jellegűek.

        → Kis égi mechanika:
              - a Kepler-mozgás rejtett szimmetriájáról,
              - Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
              - bolygópályák időfüggésének számítása numerikus és analitikus módszerekkel,
              - perihélium elfordulás,
              - redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk.
        Hamiltoni mechanika:
              - kanonikus transzformációk,
              - Hamilton--Jacobi egyenlet,
              - hatás- és szögváltozók.
        → Variációs mechanika:
               - Maupertuis--Euler-féle és ekvivalens elvek,
               - invariáns variációs problémák: ahol az Euler--Lagrange-egyenlet nem érvényes,
               - anholonom kényszerek variációs megközelítésének paradoxona,
               - sebességfüggő kényszerek, Gauss-elv,
               - mikor teljesül a "legkisebb hatás elve"?

A félév végén jegyet lehet szerezni (a) hagyományos szóbeli vizsgával; (b) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be a hallgató; (c) négy előadás anyagának latex jegyzetbe írásával (ábrákkal, teljes mondatokban, tankönyvszerű minőségben, velem átnézve, javítva).   A (b-c) módon jegyet szerzőket is kérdezhetem az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de tájékozottságot elvárok.-- "Rugalmas és áramló közegek mechanikája", speciálkollégium, heti két óra, II-III. éveseknek, ff1c9g93.

Gyakorlatilag Elméleti Mechanika III (korábban az őszi félévben tartottam III. éveseknek). Ha az EM-II kuzust tömbösítjük az első negyedévre, akkor ez azután következik a második negyedévben. A tematika valamelyest változhat, az alábbiak tájékoztató jellegűek.
 
        → Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban
           - anharmonikus kényszerrezgések,
           - rudak Euler-instabilitása különféle határfeltételekkel,
           - nemlineáris súrlódási erők,
           - lemezek Föppl--von Kármán-egyenletei,
           - hártyák egyensúlya és stabilitásuk.
        → A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
        → A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
        → Hidrodinamika:
           - kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
           - nehézségi hullámok,
           - határrétegek.

A félév végén jegyet lehet szerezni (a) hagyományos szóbeli vizsgával; (b) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be a hallgató; (c) négy előadás anyagának latex jegyzetbe írásával (ábrákkal, teljes mondatokban, tankönyvszerű minőségben, velem átnézve, javítva).   A (b-c) módon jegyet szerzőket is kérdezhetem az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de tájékozottságot elvárok.-- "Elméleti Mechanika A"
, vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1, elmfiz1af17ea. A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk.  Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat. Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni a vizsgán.  Az őszi kurzus leírása itt található a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.


Korábban – Earlier – Auparavant

Vissza a honlapra – Back to home page – Retour au page d'accueilUtoljára érintve 2018. február – Last touched February, 2018 – Touché la dernière fois Février 2018.