Utoljára érintve: 2017 február -- Page last touched: February 2017


Vissza a honlapra -- Back to home page -- Retour au page d'accueilOktatás ---- Teaching --- Enseignment

GYÖRGYI Géza

2017 tavasza -- Spring of 2017 -- Printemps 2017

Korábban -- Earlier -- Auparavant


Konzultáció céljából vagy más ügyek miatt bármikor kereshetnek a honlapon jelzett telefonszámokon vagy emailen.
-- "Statisztikus Fizikai Szeminárium", BSc és MSc hallgatói szeminárium,  fffn9e45:02. Az elõadásokat számítógépes kivetítéssel tartjuk.  Ehhez a latexet ajánlom, minta fájlok itt találhatók: a) beamer (vetített diákra készült osztály),   b) fekvő A5 article (saját készítésű minta, számos hasznos szimbólummal; egyszerű fekvő DIN A5 lapok article osztályban, a beamer helyet foglaló menüi nélkül, a fejezetek, egyenletek és ábrák html linkekkel ellátva).

A hallgatók a szemináriumi témákra való felkészülést megkezdték, az előadások időpontjáról később egyeztetünk.

  
-- Extrém statisztikák és fizikai alkalmazásaik" speciálkollégium, heti két óra, IV-VII. éveseknek fffn9e92/1, FIZ/3/027E.
Weblapja az elõadás írásos anyagának egy részét tartalmazza. Konzultációs formában tartjuk igény szerint, időpont ügyében keressenek meg.-- "Elméleti Mechanika II:  ami az őszi kurzusból kimaradt, speciálkollégium, heti két óra, II. éveseknek  ff1n9g92

Az első előadást február 22-én, szerdán, 16:15-kor kezdjük. Az 5.134A szobámnál vagy én várom a hallgatókat, vagy ki lesz írva a tanterem száma. Az első órán megbeszéljük, hogyan tömbösítünk (a következő időpontok merültek fel: kedd 16:15, szerda 16:15, csütörtök 16:45). Azért indul késve a kurzus, mert könyöktáji alagút szindrómával nemrégen műtöttek.
Az őszi félévben is folytatom a kurzust (Rugalmas és áramló közegek mechanikája, gyakorlatilag Elméleti Mechanika III), a két kurzus együttes tematikája a következő.
--> Kis égi mechanika:
  - Newton egyenleteinek levezetése Kepler törvényeiből,
  - bolygópályák időfüggésének számítása numerikus és analitikus módszerekkel,
  - perihélium elfordulás,
  - redukált síkbeli háromtest probléma, Lagrange-pontok, stabilitásuk.
--> Hamiltoni mechanika -- kiegészítés:
  - kanonikus transzformációk,
  - hatás- és szögváltozók.
--> Variációs elvek a klasszikus mechanikában -- kiegészítés:
  - a mechanikai Fermat-elv: Maupertuis elve,
   - anholonom kényszerek variációs megközelítése.
   - sebességfüggő kényszerek, Gauss-elv.
--> A klasszikus térelmélet megmaradási tételei.
--> A térelmélet határfeltételeinek variációs kezelése.
--> Nemlineáris problémák a rugalmasságtanban:
   - anharmonikus kényszerrezgések,
   - rudak Euler-instabilitása,
   - nemlineáris súrlódási erők,
   - lemezek Föppl--von Kármán-egyenletei,
   - hártyák egyensúlya és stabilitásuk.
--> Hidrodinamika:
   - kétdimenziós áramlások komplex leírása, felhajtóerők,
   - nehézségi hullámok,
   - határrétegek.
A félév végén jegyet lehet szerezni a) 100%-ot kitevő házi feladatok megoldásával, melyeket személyesen mutat be a hallgató; b) hagyományos szóbeli vizsgával.   A házi feladatok megoldóit kérdezhetem az anyagról, nem memoriter vizsga szintjén, de tájékozottságot elvárok.-- "Elméleti Mechanika", vizsgakurzus II. éveseknek, ff1n1ea1/1, fffn132/b1. A félév közben is lehet vizsgázni, hogy ne torlódjon a májusi vizsgabeosztásuk, a jegyet persze a vizsgaidőszakban írom be.

Konzultációra bátorítok mindenkit, beszéljenek össze, s javasoljanak időpontokat. Ha valaki valamit nem ért, s konzultálni sem próbált róla, igen súlyos megítélés alá fog esni a vizsgán.

Az őszi kurzus leírása itt található a jegyzetekkel és a vizsga követelményeivel.-- "Rendezetlen hálózatok"  speciálkollégium IV-V. éveseknek, fffn9e15/1.  Speciálkollégium IV-VIII. éves fizikusoknak. Bevezetés a spinüvegek és a neuronhálózatok fizikai modelljeibe, elméleti eredmények a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikai módszereivel, alkalmazások. Áthallgatásként a doktoranduszok a normál kurzust felvehetik és a kreditet megkapják.  Doktori kurzusként bejegyzése folyamatban van. Konzultációs formában tartjuk igény szerint, időpont ügyében keressenek meg.

Letölthető jegyzet PDF-ben.

Korábban -- Earlier -- Auparavant

Vissza a honlapra -- Back to home page -- Retour au page d'accueil