Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

A szemináriumokat az Elméleti Fizikai Tanszék (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, azaz Északi tömb) keretében szervezzük. Az előadások ebben a félévben az É 2.54-es teremben (Novobátzky Károly terem) kerülnek megrendezésre. Szokásosan szerdán de. 11-kor kezdünk. Ha ettől eltérő időben vagy más teremben tartjuk az előadást, azt külön jelezzük. Az előadás címét általában annak nyelvén hirdetjük meg.


The seminars are held at the Institute for Theoretical Physics, Eötvös University (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, i.e. Northern Block near Petőfi bridge, western bridgehead). This semester the seminars are held in room É 2.54 (Novobátzky Károly Hall). Usually the seminar is on Wednesday 11 am. If we deviate from the standard times or location, there will be an extra warning. We announce generally the title of the lecture in the language the speaker will use.

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. december 13., szerda, 11:00

Legeza Örs

WIGNER SZFI

Információelmélet alkalmazása kvantum szimulációkra

Az előadás keretében áttekintjük a tenzorhálózat algoritmusok azon csoportját, melyek segítségével magas dimenziósoptimalizációs feladatokat lehet elvégezni rövid- és hosszútávú kölcsönhatásokat tartalmazó erősen korrelált kvantumos soktestrendszerekben. Az ezekben jelenlévő erős két- és soktest korrelációk és kvantumos összefonódásának feltérképezése egyrészt fontos információkat szolgáltat a rendszer fizikájáról, másrészt ezek kontrollált manipulálásának lehetősége nélkülözhetetlen a tenzorhálózat-eljárás hatékony megvalósításához. Az új eredmények közül példaként érintjük a fermionmódus-transzformációt, a fa-tenzorhálózat algoritmust, a sokpályás korreláció és a kémiai kötések kapcsolatát, a grafénbeli élállapotok összefonódottságát, illetve az általánosított Pauli-elv relevanciáját bezáró potenciálba helyezett fermionrendszerek esetében.

Download announcement in PDF

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. december 13., szerda, 14:15

Jakovác Antal

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Quantum Measurement Theory: a Functional Renormalization Group perspective

In the talk I review the problem of quantum measurement theory from the point of view of quantum mechanics, quantum field theory and functional renormalization group. Using the quartic scalar model spontaneous symmetry breaking as a prototype of a measurement, I suggest an interpretation of the quantum measurement based on renormalization group perspective. I will also discuss some famous quantum measurements and paradoxes.

Download announcement in PDF

Korábbi előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Keresés az előadások között:
(powered by Google)

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.