Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

A szemináriumokat az Elméleti Fizikai Tanszék (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, azaz Északi tömb) keretében szervezzük. Az előadások ebben a félévben az É 2.54-es teremben (Novobátzky Károly terem) kerülnek megrendezésre. Szokásosan szerdán de. 11-kor kezdünk. Ha ettől eltérő időben vagy más teremben tartjuk az előadást, azt külön jelezzük. Az előadás címét általában annak nyelvén hirdetjük meg.


The seminars are held at the Institute for Theoretical Physics, Eötvös University (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, i.e. Northern Block near Petőfi bridge, western bridgehead). This semester the seminars are held in room É 2.54 (Novobátzky Károly Hall). Usually the seminar is on Wednesday 11 am. If we deviate from the standard times or location, there will be an extra warning. We announce generally the title of the lecture in the language the speaker will use.

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. október 25., szerda, 11:00

Szabados László B.

Wigner RMI

Bevezetés a fekete lyukak termodinamikájának a klasszikus elméletébe II

Felidézzük a fényszerű világvonalak fókuszálódásának a törvényeit, definiáljuk a fekete lyukakat általános téridőben (szimmetriáktól függetlenül) és kimondjuk a 2. és 3. főtételt, majd stacionárius fekete lyukakra a 0. és 1. főtételt. Megmutatjuk, hogyan származtathatók az Einstein-egyenletek a termodinamika 1. főtételéből. Diszkutáljuk Bekenstein általánositott második főtélelét, a szintén általa javasolt univerzális entrópia korlátot tetszőleges lokalizálható fizikai rendszerre és e korlát néhány következményét.

Korábbi előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Keresés az előadások között:
(powered by Google)

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.