Statisztikus Fizikai Szemináriumok
Seminars in Statistical Physics

A szemináriumokat az Elméleti Fizikai Tanszék (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, azaz Északi tömb) keretében szervezzük. Az előadások ebben a félévben az É 2.54-es teremben (Novobátzky Károly terem) kerülnek megrendezésre. Szokásosan szerdán de. 11-kor kezdünk. Ha ettől eltérő időben vagy más teremben tartjuk az előadást, azt külön jelezzük. Az előadás címét általában annak nyelvén hirdetjük meg.


The seminars are held at the Institute for Theoretical Physics, Eötvös University (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, i.e. Northern Block near Petőfi bridge, western bridgehead). This semester the seminars are held in room É 2.54 (Novobátzky Károly Hall). Usually the seminar is on Wednesday 11 am. If we deviate from the standard times or location, there will be an extra warning. We announce generally the title of the lecture in the language the speaker will use.

ELTE TTK Északi Tömb 2.54

2017. július 11, kedd, 11:00

Csabai István

ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Gyorsulva táguló Univerzum sötét energia nélkül

Az Univerzum tágulását az Einstein-egyenletek írják le. Az egyenletek nem oldhatóak meg egzaktul tetszőleges általános esetre, így közelítéseket kell alkalmazni. Az általánosan használt modell szerint nagy skálákon az Univerzumot homogénnek és izotrópnak tekintik, a galaxisfelmérések által egyértelműen kimutatott inhomogenitásokat elhanyagolva. Ezzel az egyszerűsítéssel létezik egzakt matematikai megoldás, az úgynevezett Friedmann-egyenlet, mely leírja, hogy az idő függvényében hogyan tágul a tér. Ez az egyszerűsített kozmológiai modell nagyrészt meg is egyezett a csillagászati megfigyelésekkel, de a 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés alapján, szupernóvák észleléséből kiderült, hogy az Univerzum tágulása gyorsul. A kozmológiai standard modell keretében ez csak úgy volt magyarázható, ha bevezettek egy úgynevezett sötét energiát, ami az univerzum jelenlegi teljes energiaháztartásának mintegy 70%-át kiteszi. A sötét energiának a földi laboratóriumokban semmi nyomát nem találták, és mibenlétét a fizika mai elméletei nem tudják még közelítőleg sem megmagyarázni. A Monthly Notices of Royal Astronomical Society-ben nemrég megjelent tanulmányunkban egy olyan megközelítést javaslunk, melyben figyelembe vesszük a lokális inhomogenitások hatását, és nagyobb skálákon a sűrűség direkt átlagolása helyett a lokális tágulások átlagával számolunk. A módosítás sötét energia tag bevezetése nélkül is olyan gyorsuló tágulást eredményez, ami a megfigyelésekkel összhangban van, bizonyos esetekben még pontosabban, mint a standard modell.

Korábbi előadások: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Keresés az előadások között:
(powered by Google)

Page maintained by Norbert Barankai --- Barankai Norbert tartja karban ezt az oldalt.